DIS-Norge
 
  English Norsk  

Mannskapskort fra Salvesen

Mannskapskort fra Salvesen.

Onesimus Andersen representant for Chr. Salvesen & Co. ltd.

Historikk:
Onesimus Andersen (1889 - 1969) var Salvesens representant i Norge fra 1927 til 1969. I 1947 ble Svein Asplin ansatt hos Onesimus Andersen, og det var også han som drev virksomheten videre etter Andersens død i 1969.

Kontoret foresto forhyring av mannskaper til Salvesens flåte, utrustning og vedlikehold mellom sesongene, samt utbetalinger av pensjoner til mannskaper og etterlatte. Onesimus Andersen var representant for følgende av Salvesens selskaper:

-Polar Whaling Co. ltd. fanget på Labrador,
-Sevilla Whaling Co. ltd. med kokeriet Southern Venture og 15 hvalbåter.
-South Georgia Co. ltd. med kokeriet Southern Harvester og 7 hvalbåter.

Kontoret var stengt 1940 - 45. På det meste var det knyttet 8 - 10 personer til kontoret, som forhyrte opptil 1000 mannskaper pr. sesong til både norske og utenlandske hvalfangst-ekspedisjoner.

Hvis man leter etter et navn, kan det nok være lurt å sjekke ALLE navn under den spesifikke bokstaven. 
De publiserte kortene er også gjort søkbare, det vil si det som er skrevet med maskin. Det betyr at korten kan brukes på flere måter enn bare å bla i. 

Kilde: Vestfoldarkivet.