DIS-Norge
 
  English Norsk  

Maritime kilder

DIS-Vestfold har lenge hatt ønske om å jobbe med maritime kilder siden vi tross alt bor i et fylke med mye tradisjoner innen sjøfart. Målet er å jobbe med maritime kilder generelt, men også med hvalfangst som var en viktig næringsgren i mange år.
Vi har et godt samarbeid med Vestfoldarkivet, og der finnes det mye spennende å ta tak i for oss.

Det første vi har å publisere en en oversikt over båter som er assurert i Hvalfangernes assuranceforening- som ble startet i 1911. Lisbeth Akerholt har satt sammen denne oversikten over båter i deres register i 1911.
Du kan lese mer om historikken til på forsikringsforenings sider her.

Oversikten er lagt ut i PDF-format, og i denne filen kan du selvsagt gjøre søk ved å velge Søk eller å trykke ctrl-f i programmet du benytter for å se på PDF-filer.


Havaridokumenter, Sigurd Slembe
Havaridokumenter, Sigurd Slembe
Havaridokumenter, Trio
Havaridokumenter, Trio

Disse havariprotokollene fra Østlandske skipsassuranse er eksempler på en lang rekke slike som nå legges ut nettsidene våre. 

Du vil finne alle kildene vet å søke i Genealogiske ressurser. 

Her vil du finne dem ved å søke på ordet havari eller ved å se på kategorien som heter Forsikringsmateriale - maritimt

 

Onèsimus Andersen, repr. for Salvesen & Ltd., mannskaper A-J ca. 1935-1950

Onèsimus Andersen,
repr. for Salvesen & Ltd.,
mannskaper A-J ca. 1935-1950

Onèsimus Andersen, repr. for Salvesen & Ltd., mannskaper K-Å ca. 1935-1950
Onèsimus Andersen,
repr. for Salvesen & Ltd.,
mannskaper K-Å ca. 1935-1950
Onèsimus Andersen,  repr. for Salvesen & Ltd.,  mannskaper omkommet v/forlis, ulykker etc. ca. 1935-1950
Onèsimus Andersen,
repr. for Salvesen & Ltd.,
mannskaper omkommet v/forlis, ulykker etc. ca. 1935-1950
Hans Bogens samling, mannskapskort, A 1900-1930
Hans Bogens samling,

mannskapskort, A 1900-1930

Hans Bogens samling, mannskapskort, B-F	1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, B-F  1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, G-I 1900-1930
Hans Bogens samling,
mannskapskort, G-I 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, J-K 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, J-K 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, L-M	1900-1930

Hans Bogens samling, mannskapskort, L-M 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, N-P	1900-1930

Hans Bogens samling,
mannskapskort, N-P 1900-1930
AS Superior, Havari i Lombokstredet 1919
AS Superior,
Havari i Lombokstredet 1919
AS Superior, Havari i Lombokstredet 1919
Norske seilskibsrederier
gjennom 50 år
Hans Bogens samling, mannskapskort, R-Ø	1900-1930

Hans Bogens samling,
mannskapskort, R-Ø 1900-1930

AS Superior, mannskapslister, hyrekontrakter 1918-1919

AS Superior,
mannskapslister, hyrekontrakter
1918-1919

AS Superior, eiendeler - forsikringspoliser  1917-1923

AS Superior,
eiendeler - forsikringpoliser
1917-1923

AS Superior, regnskap 1917-1923

AS Superior,
regnskap 1917-1923

AS Sydhavet,  Mannskapslister 1914-1931
AS Sydhavet, 
Mannskapslister 1914-1931
AS Sydhavet, Div. mannskapslister og brev  1917-1931
AS Sydhavet,
Div. mannskapslister og brev 
1917-1931
Den vestfoldske skipsassuranse, rederregister 1880-1909
Den vestfoldske skipsassuranse, rederregister 1880-1909
Østlandske Skibsassuranceforening - Forsikringsprotokoll 1867-1893
Østlandske Skibsassuranceforening - Forsikringsprotokoll 1867-1893
Østlandske Skipsassuranse - Forsikringsprotokoll 1882-1893
Østlandske Skipsassuranse - Forsikringsprotokoll 1882-1893
Bull, Marcus C., Regnskap 1904-1905
Bull, Marcus C.,
Regnskap 1904-1905
Bull, Marcus C., Regnskap 1906-1907
Bull, Marcus C.,
Regnskap 1906-1907
Bull, Marcus C., Regnskap 1907-1909
Bull, Marcus C., 
Regnskap 1907-1909
Bull, Marcus C., Regnskap 1910-1910
Bull, Marcus C.,
Regnskap 1910-1910
Bull, Marcus C., Regnskap 1911-1912
Bull, Marcus C.,
Regnskap 1911-1912
Bull, Marcus C., Regnskap 1913-1913
Bull, Marcus C.,
Regnskap 1913-1913
Bull, Marcus C., Regnskap 1914-1914
Bull, Marcus C.,
Regnskap 1914-1914
Bull, Marcus C., Regnskap 1915-1919
Bull, Marcus C.,
Regnskap 1915-1919
M. Andersen Regnskap 1894-1902
M. Andersen Regnskap
1894-1902
M. Andersen Regnskap 1897-1902
M. Andersen Regnskap
1897-1902

Viktor AS - Eiendomsforvaltning, Inventar

Viktor AS - Trekklister for mannskap 1896-1908


 

AS Hektor - Mannskapslister for landstasjonen på Deception Island og hvalbåter 1912


 

Avregninger I - Fangstsesongen 1928-1929
 

Avregninger II - Fangstsesongen 1928-1929
 

Hyrekontrakter for Pelagos-ekspedisjonen 1945-46
 

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917AS0838YbL0001a - Trækliste for Compania Argentina de Pesca,
Buenos Aires 1916-1925

Eksamensprotokoll for Skipperelever ved Sandefjord Sjømandsskole 1914-1926AS0838YbL0001b - Trækliste for Compania Argentina de Pesca,
Buenos Aires - 1925-1928

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917AS0838YbL0001c - Trækliste for Compania Argentina de Pesca,
Buenos Aires - 1928-1931

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917

AS0838YbL0001d - Trækliste for Compania Argentina de Pesca, Buenos Aires - 1931-1936
Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917

AS0838YbL0001e - Trækliste for Compania Argentina de Pesca, Buenos Aires - 1936-1948
Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917

AS0838YbL0001f - Trækliste for Compania Argentina de Pesca, Buenos Aires - 1948-1957

 

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917
Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917

Søkbar liste (for medlemmer)

Eksamensprotokoll for Skipperelever ved Sandefjord Sjømandsskole 1914-1926
Eksamensprotokoll for Skipperelever ved Sandefjord Sjømandsskole 1914-1926

Søkbar liste (for medlemmer)

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917
Eksamensprotokoll for Skipperelever ved Sandefjord Sjømandsskole 1926-1947

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1917-1931

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1917-1931
Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917

Eksamensprotokoll for styrmenn - Sandefjords Offentlige Sjømandsskole 1931-1947
   
Tønsberg Maritime Videregående Skole - Eksamensprotokoll 1918-1938

Tønsberg Maritime Videregående Skole - Eksamensprotokoll 1918-1938