DIS-Norge
 
  English Norsk  

Maritime kilder

DIS-Vestfold har lenge hatt ønske om å jobbe med maritime kilder siden vi tross alt bor i et fylke med mye tradisjoner innen sjøfart. Målet er å jobbe med maritime kilder generelt, men også med hvalfangst som var en viktig næringsgren i mange år.
Vi har et godt samarbeid med Vestfoldarkivet, og der finnes det mye spennende å ta tak i for oss.

Det første vi har å publisere en en oversikt over båter som er assurert i Hvalfangernes assuranceforening- som ble startet i 1911. Lisbeth Akerholt har satt sammen denne oversikten over båter i deres register i 1911.
Du kan lese mer om historikken til på forsikringsforenings sider her.

Oversikten er lagt ut i PDF-format, og i denne filen kan du selvsagt gjøre søk ved å velge Søk eller å trykke ctrl-f i programmet du benytter for å se på PDF-filer.


Onèsimus Andersen, repr. for Salvesen & Ltd., mannskaper A-J ca. 1935-1950

Onèsimus Andersen,
repr. for Salvesen & Ltd.,
mannskaper A-J ca. 1935-1950

Onèsimus Andersen, repr. for Salvesen & Ltd., mannskaper K-Å ca. 1935-1950
Onèsimus Andersen,
repr. for Salvesen & Ltd.,
mannskaper K-Å ca. 1935-1950
Onèsimus Andersen,  repr. for Salvesen & Ltd.,  mannskaper omkommet v/forlis, ulykker etc. ca. 1935-1950
Onèsimus Andersen,
repr. for Salvesen & Ltd.,
mannskaper omkommet v/forlis, ulykker etc. ca. 1935-1950
Hans Bogens samling, mannskapskort, A 1900-1930
Hans Bogens samling,

mannskapskort, A 1900-1930

Hans Bogens samling, mannskapskort, B-F	1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, B-F  1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, G-I 1900-1930
Hans Bogens samling,
mannskapskort, G-I 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, J-K 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, J-K 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, L-M	1900-1930

Hans Bogens samling, mannskapskort, L-M 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, N-P	1900-1930

Hans Bogens samling,
mannskapskort, N-P 1900-1930
AS Superior, Havari i Lombokstredet 1919
AS Superior,
Havari i Lombokstredet 1919
AS Superior, Havari i Lombokstredet 1919
Norske seilskibsrederier
gjennom 50 år
Hans Bogens samling, mannskapskort, R-Ø	1900-1930

Hans Bogens samling,
mannskapskort, R-Ø 1900-1930

AS Superior, mannskapslister, hyrekontrakter 1918-1919

AS Superior,
mannskapslister, hyrekontrakter
1918-1919

AS Superior, eiendeler - forsikringspoliser  1917-1923

AS Superior,
eiendeler - forsikringpoliser
1917-1923

AS Superior, regnskap 1917-1923

AS Superior,
regnskap 1917-1923

AS Sydhavet,  Mannskapslister 1914-1931
AS Sydhavet, 
Mannskapslister 1914-1931
AS Sydhavet, Div. mannskapslister og brev  1917-1931
AS Sydhavet,
Div. mannskapslister og brev 
1917-1931
Den vestfoldske skipsassuranse, rederregister 1880-1909
Den vestfoldske skipsassuranse, rederregister 1880-1909
Østlandske Skibsassuranceforening - Forsikringsprotokoll 1867-1893
Østlandske Skibsassuranceforening - Forsikringsprotokoll 1867-1893
Østlandske Skipsassuranse - Forsikringsprotokoll 1882-1893
Østlandske Skipsassuranse - Forsikringsprotokoll 1882-1893
Bull, Marcus C., Regnskap 1904-1905
Bull, Marcus C.,
Regnskap 1904-1905
Bull, Marcus C., Regnskap 1906-1907
Bull, Marcus C.,
Regnskap 1906-1907
Bull, Marcus C., Regnskap 1907-1909
Bull, Marcus C., 
Regnskap 1907-1909
Bull, Marcus C., Regnskap 1910-1910
Bull, Marcus C.,
Regnskap 1910-1910
Bull, Marcus C., Regnskap 1911-1912
Bull, Marcus C.,
Regnskap 1911-1912
Bull, Marcus C., Regnskap 1913-1913
Bull, Marcus C.,
Regnskap 1913-1913
Bull, Marcus C., Regnskap 1914-1914
Bull, Marcus C.,
Regnskap 1914-1914
Bull, Marcus C., Regnskap 1915-1919
Bull, Marcus C.,
Regnskap 1915-1919
M. Andersen Regnskap 1894-1902
M. Andersen Regnskap
1894-1902
M. Andersen Regnskap 1897-1902
M. Andersen Regnskap
1897-1902

Viktor AS - Eiendomsforvaltning, Inventar

Viktor AS - Trekklister for mannskap 1896-1908


 

AS Hektor - Mannskapslister for landstasjonen på Deception Island og hvalbåter 1912


 

Avregninger I - Fangstsesongen 1928-1929
 

Avregninger II - Fangstsesongen 1928-1929
 

Hyrekontrakter for Pelagos-ekspedisjonen 1945-46
 

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917AS0838YbL0001a - Trækliste for Compania Argentina de Pesca,
Buenos Aires 1916-1925

Eksamensprotokoll for Skipperelever ved Sandefjord Sjømandsskole 1914-1926AS0838YbL0001b - Trækliste for Compania Argentina de Pesca,
Buenos Aires - 1925-1928

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917AS0838YbL0001c - Trækliste for Compania Argentina de Pesca,
Buenos Aires - 1928-1931

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917

AS0838YbL0001d - Trækliste for Compania Argentina de Pesca, Buenos Aires - 1931-1936
Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917

AS0838YbL0001e - Trækliste for Compania Argentina de Pesca, Buenos Aires - 1936-1948
Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917

AS0838YbL0001f - Trækliste for Compania Argentina de Pesca, Buenos Aires - 1948-1957

 

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917
Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917

Søkbar liste (for medlemmer)

Eksamensprotokoll for Skipperelever ved Sandefjord Sjømandsskole 1914-1926
Eksamensprotokoll for Skipperelever ved Sandefjord Sjømandsskole 1914-1926

Søkbar liste (for medlemmer)

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917
Eksamensprotokoll for Skipperelever ved Sandefjord Sjømandsskole 1926-1947

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1917-1931

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1917-1931
Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917

Eksamensprotokoll for styrmenn - Sandefjords Offentlige Sjømandsskole 1931-1947
   
Tønsberg Maritime Videregående Skole - Eksamensprotokoll 1918-1938

Tønsberg Maritime Videregående Skole - Eksamensprotokoll 1918-1938