DIS-Norge
 
  English Norsk  

Middelalderkirker i Vestfold

Middelalderkirker i Vestfold

Publikasjon: Vestfolds vakre middelalderkirker

Vestfolds vakre middelalderkirkerI samarbeid med Vestfold fylkeskommune, presenterer Tunsberg bispedømme et hefte om middelalderkirkene i Vestfold:

"Vestfolds vakre middelalderkirker" (last ned i pdf-format)

 

Kodal kirke, AndebuGenerelt om middelalderkirker 

Les mer generelt om - og se flere bilder av - 
Middelalderkirker i Vestfold.

 

Litteratur

Bibliografi (ikke komplett) over middelalderkirker i Vestfold (pdf)

Ekstramateriale:
Våle kirke, VåleBerg kirkes egen folder (pdf)
Hedrum kirkes egen folder (pdf)
Tanum kirkes egen folder (pdf)
Tjølling kirkes egen folder (pdf)

Riksantikvarens informasjon om
steinkirker "160 norske middelalder-
kirker i stein"
.

Riksantikvarens informasjon om
stavkirker "Stavkirkeprogrammet".

Denne informasjonen er hentet fra Tunsberg bispedømmes infosider om Middelalderkirker i Vestfold