DIS-Norge
 
  English Norsk  

Mye nytt fra Slekt og Data Vestfold

Prokollen for konfirmerte i Larvik 19204600 bilder på plass i gravminnebasen for Undersbo i Larvik.

Data for Undersbo har nå fått et betydelig løft takket være innsatsen fra Roar DanielsenUndersbo er en stor gravplass hvor vi hadde omlag 12.400 navn fra før. Roar har fotografert hele Undersbo, og resultatet av det var altså 4600 bilder. Ved hjelp av bildene hans har vi nå fått på plass store mengder manglende data og mange blanke felt har nå fått innhold. 

4600 konfirmanter fra Larvik

Lars Brathagen har igjen levert et stort bidrag til Digitalarkivet. Denne gangen er det en protokoll med nær 4600 konfirmanter i Larvik fra perioden 1902 til 1922 som er gjort søkbar. Lars har også denne gangen hatt god hjelp med korrekturlesing fra Jon Erik Berg-Hansen. Det er verdt å merke seg at alt som legges ut i regi av Slekt og Data Vestfold på Digitalarkivet er korrekturlest og sjekket slik at det skal holde en svært god kvalitet.

Slekt og Data Vestfold har en lang rekke trofaste bidragsytere til kilder som legges ut på Digitalarkivet og på våre egne nettsider. Ikke minste gjelder dette de som jobber med de tre store satsingsområdene våre. Det er gravminneprosjektet, kirkebokregistreringen og de som jobber med digitalisering av kilder. Flere av disse har jobbet i mange år og opparbeidet seg en solid kompetanse. Det er også veldig hyggelig å kunne ønske nye deltagere velkommen i de teamene som jobber med registrering av kilder, for det er alltid plass til noen hender til.