DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIZ nummer 4-2016

DIZ nummer 4 - 2016Ganske utrolig og veldig gøy. Slik oppsummerer vår redaktør Tor Gervin bladet DIZ. 

Blant stoffet i denne utgaven av DIZ finner vi disse artiklene: 

  • Første og annen verdenskrig - Kilder i en dramatisk og uoversiktlig tid
  • Utvandrermuseet i Bremerhaven - Deutsches Auswanderer Haus
  • Vestfold Slektshistorielag - Slektssenteret på Nauen godt besøkt
  • Slektsforskerdagen - Over 100 besøkende i Bølgen kulturhus
  • Lars Brathagen: Gullklokke var ikke noe for en jernbinder
  • Iver Dørum døde på slaveriet... - Arkivsenteret Dora i Trondheim
  • Norske gårdsbruk - Vestfold  - Gårdshistorien bakover til før 1900
  • Nasjonalitetsmatrikler - Fortegnelse over rikenes undersåtter
  • Slekt og Data Tønsberg - Hyggelig møteplass, der folk deler erfaringer

Som man ser av disse titlene er det temaer som dekker mange områder så her burde det være både nyttig og hyggelig lesing for alle.

Som vanlig finner man medlemsbladet på nettsiden med oversikt over alle utgaver er publisert.

Som medlem av Slekt og Data kan man også lese bladene til de andre distriktslagene som utgir slike.

Både Oslo/Akershus, Hedmark og Østfold utgir medlemsblader som publiserers elektronisk på nettsidene.

 

Mannskapskort fra Salvesen

Mannskapskort fra Salvesen.

Onesimus Andersen representant for Chr. Salvesen & Co. ltd.

Historikk:
Onesimus Andersen (1889 - 1969) var Salvesens representant i Norge fra 1927 til 1969. I 1947 ble Svein Asplin ansatt hos Onesimus Andersen, og det var også han som drev virksomheten videre etter Andersens død i 1969.

Kontoret foresto forhyring av mannskaper til Salvesens flåte, utrustning og vedlikehold mellom sesongene, samt utbetalinger av pensjoner til mannskaper og etterlatte. Onesimus Andersen var representant for følgende av Salvesens selskaper:

-Polar Whaling Co. ltd. fanget på Labrador,
-Sevilla Whaling Co. ltd. med kokeriet Southern Venture og 15 hvalbåter.
-South Georgia Co. ltd. med kokeriet Southern Harvester og 7 hvalbåter.

Kontoret var stengt 1940 - 45. På det meste var det knyttet 8 - 10 personer til kontoret, som forhyrte opptil 1000 mannskaper pr. sesong til både norske og utenlandske hvalfangst-ekspedisjoner.

Hvis man leter etter et navn, kan det nok være lurt å sjekke ALLE navn under den spesifikke bokstaven. 
De publiserte kortene er også gjort søkbare, det vil si det som er skrevet med maskin. Det betyr at korten kan brukes på flere måter enn bare å bla i. 

Kilde: Vestfoldarkivet.

 

Bilbao

Generalkonsulatet i Bilbao - Fortegnelse over norske undersaatter 1908-1970

Slike fortegnelser er blitt kalt utenlandssvenskenes «husförhörslängd» er den likhet som de har i oppbygning og hva slags informasjon som er registrert, på tross av at kildetypen skulle dekke ganske annerledes behov. Siden Sverige og Norge hadde felles utenriksstasjoner i perioden 1814 til 1905, så finner man en rekke nordmenn i disse protokollene på 1800-tallet. Etter Norges selvstendighet i 1905 ble praksisen med slike protokoller videreført. For generalkonsulatet i Bilbao er det bevart slike nasjonalitetsmatrikler for perioden ca 1870 til 1970.

I nasjonalitetsmatriklene/ «fortegnelser over norske undersaatter» er personene ført inn med opplysninger om deres navn, anmeldelsesdato, yrke/stilling, fødselsdato og år, fødested, når vedkommende forlot Norge (Sverige), om personen har forbeholdt seg statsborgerrett, bosted (i enkelte tilfelle også gateadresser), underskrift til anmelder, opplysning om matrikkelattestens varighet og anmerkninger om den enkelte person, deriblant opplysninger om dødsfall, flytting mm. Som en kan se så inneholder denne arkivtypen en rekke biografiske opplysninger om utvandrede nordmenn som man ellers sjelden har tilgang til.

Dette er en av mange kilder som bare er tilgjengelig for medlemmer av Slekt og Data. Husk at det er lurt å være pålogget på nettsidene slik at du ser alt som ligger her.

 

Jordmorskolen fra 1815

I 1815 ble det besluttet å starte jordmorundervisning i Norge.

Danskfødte dr. Magnus Andreas Thulstrup, prof. i kirurgi og fødselsvitenskap ved Universitetet i Kristiania, sto for den første undervisningen, og i 1818 fikk Norge egen jordmorutdanning ved fødselsstiftelsen i Kristiania.

Eksamensprotokollene som her publiseres dekker perioden 1818 til 1922.
Søkbar database for uteksaminerte jordmødre ved Bergen fødselsstiftelse 1861-1919 ligger på DA: https://digitalarkivet.arkivverket.no/nn-no/gen/sok/15/100182

Siden vi nå dekker mye mer enn bare Vestfold er disse protokollene lagt under Digitaliserte kilder og Norge i menyen. Her vil det snart komme flere kilder fra inn og utland.

Disse protokollene er en medlemsfordel og man må derfor logge seg på nettsidene for å se dem. 

 

Hans Bogens samling

Hans Bogens samling, mannskapskort, A 1900-1930

Hans Bogens samling.

Hans Bogen, historiker og forfatter. Han har skrevet flere hvalfangstrelaterte bøker.

Slekt og Data Vestfold har scannet registerkort med personalia om ca. 6.500 hvalfangere samlet av Bogen, dekker fortrinnsvis årene 1900-1930. Kortene inneholder opplysninger om navn, fødselsår, hjemsted, stilling, fartstid med navn på hvalbåt eller kokeri m.m. Det er svært varierende innhold på kortene, mange kort har kun navn og adresse, mens andre har omfattende opplysninger om den enkelte hvalfanger.

Samlingen etter Bogen består av korrespondanse, notater, avisutklipp, dagbøker, registerkort og referansemateriale. Ønsker man tilgang til det øvrige materialet, anbefales et besøk på Vestfoldarkivet, hvor samlingen oppbevares.

De skannede kortene er delt i 7 deler, og du alle på våre sider for Maritime kilder.

Hans Bogens samling, mannskapskort, A 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, B-F 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, G-I 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, J-K 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, L-M 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, N-P 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, R-Ø 1900-1930

 

Langåpen lesesal på VA

Langåpen lesesalOgså denne høsten tilbyr Vestfoldarkivet langåpne dager på lesesalen i Sandefjord.

Slekt og Data Vestfold har i lang tid hatt et nært og godt samarbeid med VA, og som man ser fra plakaten deres vil vi også nå delta på de langåpne dagene.

Det vi vil bidra med er tips til alle som har spørsmål rundt slektsforskning.

Vestfoldarkivet har de også en lang rekke kilder som er spennende for slektsforskere som vil vite mer om temaer som sjøfart, hvalfangst og arbeidsliv.

 

LANGÅPENT HØSTEN 2016

Følgende onsdager er lesesalen åpen klokken 09.00 - 19.30:
28. SEPTEMBER
26. OKTOBER
30. NOVEMBER

Vel møtt på lesesalen i høst.

 

 

Nettsider er nede torsdag morgen.

Vår server og alle Slekt og Datas tjenester tas ned for planlagt vedlikehold tidlig torsdag morgen 06.oktober, fra klokken 07.00 til cirka 12.00. 

Dette betyr at nettsiden vår, samt alle tjenester, som Gravminner og Slektsforum, vil være utilgjengelig i dette tidsrommet. Vi beklager de ulempene dette måtte medføre.

 

Gorilla og Veranda

Har du noen gang sett alle de fantasifulle skutenavnene som Gorilla, Sylphiden, Velkommen eller Veranda?

I boken Norske seilskibsrederier gjennom 50 år vil du finne disse navnene og mange andre kreative skutenavn. Slekt og Data Vestfold har skannet denne flotte boken som dekker periode 1886 til 1936. Den er sortert etter sted og deretter på rederi. 

Nettopp det å følge en skute fra eier til eier kan være en utfordring. Det var ikke uvanlige at ny eier ga skuten et nytt navn, men hvordan finner man så igjen båten et annet sted, hos en annen reder og med nytt navn. Hemmeligheten er å finne en båt av samme type som bark, skonnert osv., som er bygget samme år og som har samme vekt. Vekten på skuta vil her være en viktig nøkkel. 

Vi har derfor også fått laget en liste over alle skutene som er omtalt i denne boken slik at man lettere kan klare å finne ut av det. Denne listen er laget i form at et Excelark hvor det er lagt inn filter på hver kolonne. På den måten kan man redusere antall linjer som vises slik at man får kun et lite antall som man kan klare å vurdere. 

Dette regnearket er lagt ut som en tjeneste til medlemmene. Alle som er innlogget her på nettsidene vil se det som et vedlegg til denne artikkelen.

 

 

Seniorsurf

Torsdag 22. september arrangeres Seniorsurfdagen over hele landet, og Slekt og Data er med.

Seniorsurf arrangeres på en en lang rekke steder, og i Vestfold vil du finne oss sammen med Seniornett på følgende steder:

Sande bibliotek kl. 13:00 -

Horten bibliotek kl. 10:00 - 14:00

Sandefjord bibliotek kl. 12:00 - 15:00

Tønsberg bibliotek kl. 12:00 - 15:00

På disse stedene vil vi ta i mot de besøkende og demonstrere hvordan man kommer i gang med søk etter slekt og kilder.

Alle er hjertelig velkommen til en hyggelig prat.

 

DIZ nummer 3-2016

Organisasjonen bytter navn til Slekt og Data, men bladet DIZ består, og det med stadig mer og bedre innhold.

I denne utgaven av bladet finner du som medlem et bredt utvalg av lærerike artikler. Takket være flere skribenter enn noen gang har redaktøren satt sammen et innholdsrikt blad til glede for oss alle. 

Fra Vestfoldarkivet har vi fått med en lang artikkel som gir oss innsikt i hvordan de jobber med innsamling, bevaring og ikke minst formidling. Vestfoldarkivet er også en av Slekt og Data Vestfolds viktige samarbeidspartnere i og med at svært mye av det vi publiserer er har blitt produsert nettopp hos dem.

Også i år har Slekt og Data Larvik engasjert seg i historieundervisningen i Larvik. De har satt slektsforsning på timeplanen og dette inkluderer en konkurranse hvor elevene kunne sende inn sin egen historie. Vi er så heldig at vi har fått publisere vinnerbidraget i dette nummeret av DIZ.

Kopper var noe som rammet alle sosiale lag, og nå kan vi lese Anne Linstads artikkel om hvordan man fikk bukt med denne sykdommen.

Lars Jørgen Ormestad følger opp artikkelen med en forklaring på hvordan arbeidet med vaksinering kan hjelpe oss som slektsforskere nå i dag.

Dette og mye mer finner du altså i denne utgaven av bladet som du finner på våre medlemssider for bladet DIZ.

 

Syndiker innhold