DIS-Norge
 
  English Norsk  

DIZ nummer 2 for 2014

DIZ nummer 2 med rykende ferske nyheter fra valget på Landsmøtet er nå klart.

I denne utgaven av DIZ kan du lese en lang artikkel skrevet av Mathias Kamfjord som går på ungdomsskolen. Det å skrive om slekt hørtes i følge ham utfordrende og kjedelig ut. Men slik ble det ikke. DIZ har her fått gjengi hans skoleoppgave som er spennende lesing om både steder og hendelser som virker fjernt for de fleste av oss. Ikke minst er hans vandring gjennom Romanias historie spennede fordi den forteller mye om de forhold hans aner levde under.

Av andre artikler nevner vi Rolfs om ord og utrrykk brukt i mairitim sammenheng, begreper som det kan være godt å vite mer om når man skal lete etter sjøfolk.

Tor Gervin har en lengre artikkel om emigranter, og Nina Hestem Berggren har lett etter aner i Sverige.

I dette bladet finner du også en presentasjon av det nye styret i DIS-Norge, Slekt og Data hvor Tone Moseid nå tar jobben som leder. 

 

Eksamensprotokoller fra Sandefjord

Som en del av det store digitaliseringsprosjektet som vi kunne starte takket være gaven fra Sparebankstiftelsen har det kommet i gang aktivitet mange steder i Vestfold.
Skannegruppen som jobber med kilder på Vestfoldarkivet har konsentrert seg om noen kilder som både dekker maritime interesser og skoler i Vestfold.

To nye kilder er derfor klargjort og lagt ut nå i dag. 
Du vil finne disse under Sandefjord i menyen. De vil også bli å finne under Maritime kilder.

Begge disse kildene er laget med verktøyet Flippingbook noe som gjør dem mye mer lesbare.   

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917
Eksamensprotokoll for
Sandefjords sjømandsskole
1912-1917

Eksamensprotokoll for Skipperelever ved Sandefjord Sjømandsskole 1914-1926
Eksamensprotokoll for
Skipperelever ved
Sandefjord 
Sjømandsskole
1914-1926

 

Medlemsmøte 9. april

 
Vi får besøk av arkeolog Cecilia Gustavsen som skal fortelle om det siste rundt utforskingen av Slottsfjellet i Tønsberg. På 1300-tallet var borgen på Slottsfjellet på sitt største. I all sin prakt raget Magnus Lagabøters teglkastell, Bredestuen og rondellene over by, fjord og jordbruksområder. Omgitt av en solid ringmur var borganlegget det største og viktigste festningsanlegget i landet og bosted for konger, dronninger, presteskap og hærfolk.
I Slottsfjellsmuseets nye storsatsning vil borgens storhetstid bli virtuelt presentert. Ved hjelp av touchscreens kan man oppholde seg på Berget en dag på 1300-tallet og interaktivt hente ut mer informasjon om bygninger, mennesker og hendelser.

Kanskje dukker det opp flere bygninger som ikke før er kjent? Eller kanskje så det annerledes ut enn det man hadde forestilt seg? Med tilgang til de siste resultatene innen borgforskning, er Slottsfjellsmuseet stolt av å kunne vise en topp moderne utstillingsmetode- med helt ny kunnskap om borganlegget på Slottsfjellet. Det er på denne bakgrunn at Cecilia vil komme til DIS-Vestfold og fortelle om hva som skjer der oppe på berget. Allt fra georadar undersøkelser som aldri har blitt utført der oppe tidligere til åpningen av hulene i selve berget.

Etter kaffepause og en hyggelig prat skal vi se litt på temaet gotisk skrift.
Hvor vanskelig er det å lese gamle tekster skrevet med gotiske bokstaver?
Vi viser deg noen gode hjelpemidler du kan bruke når du leser gamle kilder.


Foto og illustrasjonsbilde: Slottsfjellmuseet
 

 

Ytterligere oppdateringer

Ikke før har vi lagt ut en nyhet om at det har vært mange oppdateringer av gravminnedata i Vestfold så dukker det opp enda fler. 
1. april ble følgende steder oppdatert:
Hem Lardal, fotografert av Elisabeth Solberg. 
Bekkestranda Sande, fotografert av Kjell Olaussen.
Eidsfoss Hof, fotografert av Harald Lind.

 

 

Mange oppdateringer på Gravminner

Vallø kirke - Foto:Reidun BrodersenDe siste månedene har det kommet mange oppdateringer til Gravminnerbasen. Først ute i år var Sem kirke hvor det nå også ble lagt til bilder. I mars ble data for Berger i Svelvik oppdatert, tett fulgt av Vallø gamle kirke som nå fått på plass bilder. 
Husøy kirke er oppdatert med data, det samme er alle gravplassene i Sandefjord kommune. Oppdateringene for Tønsberg kommune er under arbeid nå, og publiseres fortløpende etter hvert som de blir ferdige. 
Spesielt de store oppdateringene for Sandefjord og Tønsberg med nærmere 60.000 navn til sammen har gitt prosjektgruppen i Bergen mye jobb, og nå ser vi resultatene av arbeidet som er gjort. 

Vallø kirke
Foto:Reidun Brodersen

 

DIS-Vestfolds Ærespris 2014

Rolf Dahl ble på DIS-Vestfolds årsmøte ved Stokke Bygdetun 20. mars 2014 tildelt foreningens Ærespris.

Rolf DahlRolf Dahl i alle sine år som medlem har stilt opp på utallige arrangementer i DIS-Vestfold, alltid smilende, imøtekommende og behjelpelig. Han har ved en rekke anledninger holdt foredrag på våre møter. Han har foretatt mange hjemmebesøk til våre medlemmer for å løse problemer. Han har også lagt ut penger for kontingent innbetaling.

Han har stort sett vært med på alle aktiviteter i DIS-Vestfold siden han ble DIS medlem i DIS-Norge 12 januar 2000. Han var nestleder i styret for DIS-Vestfold i perioden 2003 til 2005.

Rolf Dahl har vært redaktør for medlemsbladet DIZ fra 2002 til 2009.

Medlemsbladet kom ført ut som en enkel papir trykksak for den ble endret til et digitalt medlemsblad som ble distribuert til medlemmene over nettet. Her løftet Rolf bladet opp til en meget høy kvalitet. Det ble utgitt 42 utgaver av medlemsbladet DIZ med Rolf som redaktør. Han er fremdeles en god bidragsyter med artikler til medlemsbladet, korrekturlesing, og han skriver regelmessig referater fra våre medlemsmøter.

Han har i alle år aktivt fylt opp bilen sin med medlemmer og ikke-medlemmer for å kjøre dem til medlemsmøtene ved Stokke Bygdetun. Han har vært en pådriver for mange av aktivitetene i DIS-Vestfold. Var med på å arrangere DIS-seminar på Kroppefjäll i Sverige i 2007.

Han har også vært arrangøransvarlig og hjelpende hånd ved Slektsforskerdagen ved biblioteket i Tønsberg. Rolf har vært delaktig i opprettelsen av DIS-Tønsberg og er Nøkkelmann for DIS-Tønsberg ved møtene på Tønsberg bibliotek

Rolf har spesialkompetanse på sjøfart generelt og sjømenn spesielt. Han har vært en inspirasjonskilde for både styret og andre medlemmer til å sette inn i dette temaet. Han har vært prosjektleder og pådriver for vårt prosjekt med å skanne sjøinnrullingsprotokoller for utgivelse på DVD.

Det er på denne bakgrunn en stor ære å tildele DIS-Vestfolds ærespris for 2014 til Rolf Dahl.

 

Nytt grunnkurs starter 26. mars

Kurset holdes i Stokke idrettslags lokaler i Storås  og går over tre kvelder og er totalt på 9 timer.

Kursdagene er onsdagene 26. mars, 2. april og 23. april, all dager fra kl. 18:00.
Kurset koster kroner 600,- pr person. For medlemmer av DIS-Norge koster kurset kr. 200,-.

Deltagerne  betaler for kurset ved fremmøte første dagen.
Påmelding på epost til epost@vf.disnorge.no eller på telefon 92 43 32 83.

Les mer om innhold i kurset på her.

 

Årsmøte 2014

Årsmøte DIS-Vestfold holdes på Stokke bygdetun torsdag 20. mars 2014 kl 18:30

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokollen. 
3. Styrets beretning 2013
4. Regnskap 2013regnskap inkludert Sparebankstiftelsen og Revisors beretning
    Styrets ansvarsfritak. 
5. Innkomne saker. 
6. Budsjett 2014
7. Valg av leder, styremedlemmer og revisor. 
8. Valg av representant til DIS-Norges Landsmøte
 
Etter årsmøtet ser vi på hvordan du søker etter slekt i Sverige. Vi viser hvor du kan finne kilder på nettet og ikke minst hvordan du kan lese de svenske husforhørslengdene som er en fantastisk kilde. I Sverige må man abonnere for å kunne lese kirkebøker på nett. Hos leverandørene Arkiv Digital, og Genline (Ancestry), kan du benytte deg av ditt medlemskap i DIS-Norge, noe som gir deg en fin rabatt.
 
 

DIS-Sandefjord på flyttefot

DIS-Sandefjord har flyttet fra Ranvik skole til Lokalhistorisk Senter på Pukkestad gård. (Sandefjord Bymuseum).
Adressen er Hystadveien 21, 3216 Sandefjord.

Kommer du kjørende nedover Sandefjordsveien kjører du til høyre inn på Høsts gate, så til venstre inn på Hystadveien.  Kjør så inn til venstre før den okergule låven hvor du parkerer.

Førstkommende møte avholdes mandag 3 mars, klokken 18.30.

Lokalet har nettilgang, projektor, lerret, mange kontakter og et lite tekjøkken hvor vi kan lage til en kaffekopp.

Alle er hjertelig velkomne.

 

eFaktura

I disse tider sendes medlemskontingenten ut fra DIS-Norge. Så og si alle våre medlemmer benytter epost, og det er derfor veldig besparende å kunne sende ut elektronisk i stedet for å bruke penger på porto, penger som vi med fordel kan bruke på ting som er mer til nytte for våre medlemmer.

Dersom du er en av de som har for vane å lese gjennom mottatt epost når du får den, og så glemmer den, skal du få et enkelt lite tips som kan hjelpe. Hjelpen heter eFaktura og er en tjeneste fra banken i samarbeid med blant annet DIS-Norge for å gjøre det hele enklere for oss alle. En ekstra fordel med eFaktura, utover det at den hjelper deg å huske, er at du slipper å fylle inn KID-nummer og alle de andre tingene. Det eneste du behøver å gjøre er å trykke Godkjenn eller Betal når du er pålogget nettbanken.
I nettbanken må du passe på at du har lagt inn riktig epost adresse for at banken skal kunne sende deg et varsel. 


Banken sender deg en epost med beskjed om at det nå ligger en efaktura klar i din nettbank.


I nettbanken får du enda en påminnelse om den mottatte fakturaen.

 

 

Syndiker innhold