DIS-Norge
 
  English Norsk  

Anne-Lise Skillinghaug, 1947-2013

Det er med stor sorg vi forteller at vår hjelpsomme og hyggelige slektsforskervenn har gått bort. Anne-Lise døde lørdag 6. april, og hun vil bli dypt savnet av oss alle. Det er mange av oss her i DIS-Vestfold som har hatt gleden av å bli kjent med henne, og fått oppleve hennes lune og gode engasjement. Men det er også mange andre rundt om i landet som har hatt gleden av å møte henne på nettet på Slektsforum og ikke minst på DISchat hvor hun i en årrekke har vært en ivrig veileder og hjelper. I tillegg til dette har Anne-Lise gjort mye annet arbeid til glede for oss alle. Hun har jobbet med bidrag til Gravminneprosjektet og har vært en utrolig bidragsyter til dugnaden med å registrere 1875-tellingen hvor hun alene har registrert over 77 000 navn.
Derfor er det ekstra hyggelig å tenke på at nettopp Anne-Lise fikk tildelt DIS-Vestfolds ærespris for 2013, en oppmerksomhet som gis personer som har gjort en spesiell innsats og vært en stor inspirator for miljøet. Anne-Lise fikk overrakt prisen i forbindelsen med årsmøtet nå i mars.

Fra oss alle i DIS-Vestfold,
Hun vil bli dypt savnet.

Hege Frebergsvik og John Ludvigsen

 

Foredrag av Finn Karlsen om Hvem tror du at du

På medlemsmøtet torsdag 11. april får vi besøk av Finn Karlsen som mange sikkert har sett på TV i forbindelsen med NRK-serien Hvem tror du at du er. I episoden som fortalte den gripende historien om Ingrid Lorentzens aner møtte vi henne på Statsarkivet i Trondheim hvor Finn hadde funnet en lang rekke opplysninger for henne. 
Dersom du så programmet husker du sikkert også historien om mannen som gikk til kongen, det vil si kongen i Stockholm, for å ta opp sin sak. Og at han måtte gå hele veien tilbake til Trondheim med uforurettet sak.
Finn Karlsen vil fortelle oss om mye av arbeidet som ligger bak serien som virkelig har vekket folks interesse for slektsforskning. Kanskje har det også litt å si måten som NRK la opp serien på denne gangen. I alle fall var det svært spennende historier som ble fortalt, og mange av oss har latt seg inspirere. Ikke minst har dette vist seg ved antall som ønsket å gå kurs. 

Velkommen til et spennende møte på Stokke bygdetun torsdag 11. april klokken 18:30

 

 

Alt klart for nytt grunnkurs etter påske

På grunn av den store pågangen til grunnkurset i slektsforskning i mars setter vi nå opp enda et kurs som starter onsdag 10. april.
Det er allerede mange på listen, først og fremst de som ikke fikk plass på forrige kurs, men vi har plass til enda flere. Vi fyller opp så langt det er plass så meld deg på så tidlig som mulig.

NRK serien Hvem tror du at du er har skapt en stor interesse slektsforskning, og Vestfold er ikke noe unntak.
Derfor drar DIS-Vestfold nå i gang et grunnkurs i slektsforskning.
Målet er å gi deltagerne en lang rekke grunnleggende kunnskaper slik at de kan foreta søk og finne fram i de viktigste kildene man benytter. De vil også lære litt om forutsetningene for hver av kildene og hvorfor man ofte ikke finner de persone man søker i en gitt kilde. Vi ser også på andre vinklinger og andre mulige kilder når man står litt fast.

Kurset holdes på Stokke bygdetun og går over tre kvelder og er totalt på 9 timer.

Kursdagene er onsdag 10. april, mandag 22. april og torsdag 25. april, all dager fra kl. 18:30.
Kurset koster kroner 600,- pr person. For medlemmer av DIS-Norge koster kurset kr. 200,-.

Deltagerne  betaler for kurset ved fremmøte første dagen.
Påmelding på epost til epost@vf.disnorge.no eller på telefon 924 33 283 etter klokken 17:00.

Grunnkurs i slektsforskning dag 1

 

Grunnkursets første kveld

 

Mandag 4. mars startet grunnkurset i slektsforskning på Stokke bygdetun. Her ble rommet fyllt av 35 ivrige deltagere som fikk god innføring i de mest grunnleggende kildene av Lars Jørgen Ormestad.
Både kirkebøker og folketellinger var selvsagt tema, og det ble demonstrert hva de forskjellige listene i kirkebøkene består av, og hvilke informasjoner man finner der. Lars Jørgen forklarte med gode eksempler hvorfor man ikke skal være for sikker på stavemåter av navn, og at man bør må være åpen for spesielt at etternavn kan litt utfordringer rundt forrige århundre skiftet.


 

Årsmøte DIS-Vestfold 2013

Årsmøte og medlemsmøte

Agenda for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder og referent og to personer til å skrive under protokollen.
4. Regnskap 2012, og Revisors beretning. Styrets ansvarsfritak.
 
Etter årsmåtet får vi besøk av leder i DIS-Oslo/Akershus, Carl Birger van der Hagen som vil holde foredraget:
"DNA i slektsforkning- praktisk hjelpemiddel eller eksotisk tilfredsstillelse?"
 

Grunnkurs fulltegnet

Påmelding til grunnkurset har vært veldig bra. Faktisk så bra at vi nå må sette en strek av plasshensyn.
Siden pågangen har vært så stor setter vi opp en nytt kurs så fort vi finner nye datoer.
Vi sender da selvsagt ut ny informasjon til alle igjen slik at de som ikke kom med denne gangen og de det ikke passet for i første runde skal få en ny mulighet.
Det første grunnkurset som går 4., 6. og 13. mars er nå altså fullt.

 

Kveldsåpent på arkivet - Vestfoldarkivet, Sandefjord - Onsdag 27. februar

Som den første av tre onsdager i våres, har Vestfoldarkivet langåpent førstkommende onsdag, 27. februar kl. 10-19.30.

Vestfoldarkivet flyttet sist høst inn i nye lokaler i Hinderveien industriområde på Pindsle i Sandefjord. Her har de utstillinger, arkivmagasiner, kontorseksjon og en stor fin lesesal med lokalhistorisk bibliotek. Vestfoldarkivet er depotinstans for all fykeskommunal virksomhet, deriblant skoleprotokoller fra høyere skoler/videregående opplæring i Vestfold. I tillegg er de arkivdepot for arkivmateriale/privatarkiver som er avlevert fra ulike foreninger, privatpersoner og bedrifter i Vestfold. Vestfoldarkivet oppbevarer bl.a. arkivene etter flere hvalfangstselskaper, store industribedrifter, frivillige organisasjoner mm, deriblant Bugge & Co, Framnæs Mekaniske Verksted, Hydro Aluminium Holmestrand, Sande Træsliperi m.fl.

Vestfoldarkivets lesesal holder åpent hver onsdag og fredag kl. 10-15.

Utover våren holder lesesalen langåpent følgende tre onsdager:
Onsdag 27. februar kl. 10-19.30
Onsdag 20. mars kl. 10-19.30
Onsdag 24. april kl. 10-19.30

Vil anbefale slektsforskere i Vestfold å benytte seg av den fine muligheten som Vestfoldarkivet er, til å få innblikk i enkeltpersoners hverdagsliv og yrkes- og foreningstilknytning.

 

Grunnkurs i slektsforskning starter mandag 4. mars.

NRK serien Hvem tror du at du er har skapt en stor interesse slektsforskning, og Vestfold er ikke noe unntak.

Derfor drar DIS-Vestfold nå i gang et grunnkurs i slektsforskning.
Målet er å gi deltagerne en lang rekke grunnleggende kunnskaper slik at de kan foreta søk og finne fram i de viktigste kildene man benytter. De vil også lære litt om forutsetningene for hver av kildene og hvorfor man ofte ikke finner de persone man søker i en gitt kilde. Vi ser også på andre vinklinger og andre mulige kilder når man står litt fast.

Kurset holdes på Stokke bygdetun og går over tre kvelder og er totalt på 9 timer.

Kursdagene er mandag 4. mars, onsdag 6. mars og onsdag 13.mars, all dager fra kl. 18:30.
Kurset koster kroner 600,- pr person. For medlemmer av DIS-Norge koster kurset kr. 200,-.

Deltagerne  betaler for kurset ved fremmøte første dagen.
Påmelding på epost til epost@vf.disnorge.no eller på telefon 924 33 283 etter klokken 17:00.

Grunnkurs i slektsforskning dag 1

  • Hvordan komme i gang
  • Grunnleggende om kilder
  • Skannede kilder
  • Søkbare kilder
  • Nye og gamle Digitalarkivet
  • Hvordan søke

 

Grunnkurs i slektsforskning dag 2

 

Medlemsmøte 21. februar "Hva man kan finne på Statsarkivet"

DIS-Vestfold holder medlemsmøte på Stokke Bygdetun torsdag 21 februar klokken 18.30.
Vi får besøk av rådgiver Serina Johansson fra Statsarkivet på Kongsberg skal holde foredrag med tittel:
"Hva man kan finne på Statsarkivet".

De fleste kjenner til statsarkivets innhold av kirkebøker, pantebøker og sjømannsruller, men med sine 13000 hyllemeter – 13 kilometer  arkivplass, kan man bare ane hva som er tatt vare på av arkivmateriale gjennom både dansketid og svensketilhørighet. Alt dette vil Serina fortelle oss om.

Etter kaffepausen skal vi lære litt om harddisker og ikke minst sikkerhetskopiering som er et viktig tema for oss alle.

Serina Johansson

 

Seminar i kirkebokregistrering

Seminar i kirkebokregistrering

Media omtaler stadig økende interesse for slektsforskning. En av årsakene til økningen menes å være de lett tilgjengelige kildene som er lagt ut på Digitalarkivet.

Slektsforskere har spesielt stor nytte og glede av kirkebøker som er transkribert og lagt ut i søkbar database. I enkelte geografiske områder er lister over en lang periode registrert, som dåp, konfirmasjon, viede og begravede. I andre områder er det fortsatt mye arbeid som gjenstår.
Transkriberingen er utført av frivillige personer med en sterk interesse for historiske material

Registreringen foregår ved avskrift fra skannede kirkebøker som føres inn i registreringsprogrammet Augustus. For at alle skal registrere likt har Arkivverket i samarbeid med erfarende registratorer satt opp en standard for hvordan registreringsarbeidet skal utføres. Reglene har fått navn Kyrre, som er forkortelse for Kyrkjebokregistrering. Riksarkivaren og DIS-Norge har i tillegg satt opp en samarbeidsavtale som bidrar til god kvalitet på arbeidet. Registreringen korrekturleses og kvalitetssikres, før det legges ut i Digitalarkivets database. Da dette arbeidet gjøres på dugnad i Norge er bruk av tjenesten gratis. I andre land er arbeidet utført på en slik måte at enhver bruker må betale for å benytte lignende tjenester.

 

Syndiker innhold