DIS-Norge
 
  English Norsk  

Botne kirke oppdatert i Gravminner

Prosjektet vårt Gravminner har nå fått oppdaterte data for Botne kirke i Holmestrand.
Dersom du går inn her vil du se at det nå ligger hele 2283 registreringer for Botne, og alle disse er med bilde.
Stor takk til bidragsyterne som har gjort en flott jobb.

 

 

DIS-Sande arrangerer felles tur til Riksarkivet

DIS-Sande arrangerer felles tur til RiksarkivetStatsarkivet i Oslo, tirsdag 8. mai.
(Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo er i samme bygning, har samme resepsjon og samme lesesal).

Vi har avtalt en gratis omvisning i Arkivet fra klokka 10.00-11.30.

Etter omvisningen kan vi låne material fra Arkivet og studere det nærmere i lesesalen.
Ønsket material kan forhånd bestilles fra Arkivportalen eller i skranken etter omvisningen, så får vi det utlevert innen en halv time.

Det er også mulighet til å besøke Biblioteket hvor det oppbevares blant annet bygdebøker, slektsbøker, folketellinger og matrikler.
Det er ikke anledning til å låne med litteratur hjem, men det kan leses i lesesalen og kopieringsmaskin er tilgjengelig. 

Kantine er åpen fra 11.00-13.00. Her selges varm mat, baguetter, salater m.m

Håper vi blir mange som får en fin dag på Arkivet :-)

 

Fra årsmøtet 14. mars 2012

Onsdag 14. mars ble det avholdt årsmøte og medlemsmøte i DIS-Vestfold hvor nærmere 50 personer hadde funnet veien til møtet. Etter årsmøtet ble det foredrag om Eidsfossbanen ved Håkon Westby.

DIS-Vestfold innfører ærespris.
Til årsmøtet var det bare ett innkommet forslag, og den var fra styret selv, som ønsket å innføre en ærespris.
Fra statuttene sakser vi dette som forteller litt om bakgrunnen for prisen:
DIS-Vestfolds Ærespris kan tildeles enkeltpersoner eller foreninger som har gjort en spesielt stor innsats for slektsforsker miljøet i Vestfold gjennom flere år.
Den første æresprisen ble delt ut på slutten av årsmøtet, og hva var vel mer naturlig enn å tildele prisen til Ragnhild Prøytz som ikke bare har vært med på å starte DIS-Vestfold, men også DIS-Norge noen år før det. Hun er også det først kvinnelige medlem i DIS-Norge. Ragnhild har gjennom mange år bidratt til å lage vårt gode miljø, og har delt av sin kunnskap i en lang rekke sammenhenger. Ikke minst har hun gjennom Slektskafeen hjemme hos seg selv i mange år skapt en møteplass for kunnskap og sosialt samvær.
Vi gratulerer alle Ragnhild med prisen.


Willy Fredriksen overrekker æresprisen.

 

Årsmøte i DIS-Vestfold 14. mars

Årsmøte og medlemsmøte i DIS-Vestfold, 14. mars 2012, klokka 18:30
Sted: Stokke bygdetun

Vi minner om at det er årsmøte i DIS-Vestfold onsdag 14. mars.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokollen.
3. Styrets beretning 2011.
4. Regnskap 2011, og Revisors beretning.
    Styrets ansvarsfritak.
5. Innkomne saker.
6. Budsjett 2012.
7. Valg av leder, styremedlemmer og revisor. 
8. Valg av representant til DIS-Norges Landsmøte

 
Etter årsmøtet vil vi få et foredrag om den gamle Eidsfossbanen ved Håkon Westby.
Han har også utgitt et par hefter om Eidsfossbanen og Hvittingfossbanen.
 
Vel møtt.
 

Ny koordinator for kirkeboksprosjektet

Vårt største prosjekt så langt, kirkebokprosjektet eller kilderegistreringsprosjektet som vi kalte det tidligere, har fått en ny koordinator, nemlig Rune Helland.
Rune har vært med helt fra starten og har vært en våre ivrigste registratorer. Han har primært jobbet med Borre, Nykirke, Våle og Undrumsdal, men har også tatt korrekturlesing for Slagen i Sem.

Rune vil nå ta fatt på jobben med oppfølging, bestillinger av materiale, koordinering av registrering og korrekturlesing, samt innsending av data til Digitalarkivet etter hvert som kildene blir ferdigstilt.
Dersom har du lyst til å bidra med å registrere en kirkebok eller vil hjelpe til med korrekturlesing så er det bare å sende ham en mail på denne adressen kildereg@vf.disnorge.no

 

 

 

Skoleprotokoller - en kilde til kunnskap om barns oppvekst og skolegang gjennom tidene

Som en del av prosjektet Digitaliserte kilder i Vestfold har vi fokusert på å avfotografere og publisere protokoller og manntall fra skoleverket. I første omgang har vi lagt ut protokollene for Tønsberg almueskole fra 1820 og frem til 1916. Disse protokollene varierer litt mht hva de inneholder av opplysninger, men som regel inneholder der barnas navn, fødselsdato, innskrivingsdato, samt i noen tilfelle opplysninger om foreldre, opplysninger om flyttinger til og fra og skolemodenhet og helsetilstand.

I tillegg er det lagt ut protokoll for skolehold og skolesøkning i Fredheim krets på Tjøme i perioden 1880 til 1892. I denne protokollen har læreren også skrevet inn opplysninger om helligdager, årsak til at undervisning ikke kunne avholdes (værforhold eller lærers ærend den dagen), samt opplysninger om barns helsetilstand og flyttinger.

I tiden fremover vil det bli publisert flere skoleprotokoller for de mindre kretsskolene i Sem og Slagen, samt de mindre kretsskoler i Tjøme herred.

 

Medlemsbladet DIZ nr 1 2012

Nytt nummer av medlemsbladet DIZ ligger nå klart på våre hjemmesider til glede for alle lesere.
Innholdet er som vanlig variert og med fokus på å gi alle slektsforskere tips og gode artikler om en lang rekke temaer.
Du finner siste nummer her, og de øvrige på denne siden som viser oversikten over alle som er tilgjengelig på nett.

 

 

Hvalfangstarkivene - en del av Norges Dokumentarv

 

I anledning av lanseringen av Norges Dokumentarv, som er en del av UNESCOs Memory of the World-program, har en rekke hvalfangstarkiver blitt inkludert som Vestfolds bidrag til Norges Dokumentarv, det nasjonale registeret over spesielt betydningsfulle dokumenter for nasjonen.

Grunnlovsutkast fra 1814, Kongens “nei” i 1940 og Bjørge Lilleliens legendariske radiosending fra landskampen mellom Norge og England i 1981 er alle representert i registeret over Norges dokumentarv som blir lansert i dag.

UNESCOs Memory of the World-program skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre dokumentarv. Et internasjonalt register over verdifull dokumentarv har eksistert i mange år. I dag klokken 12 lanseres et norsk register med noen av landets viktigste dokumenter.

Her finner du listen over de utvalgte dokumentene.

Har valgt ut 60

Sommeren 2011 ble det åpnet for nominasjoner til Norges dokumentarv. I løpet av høsten har den norske Memory of the World-komiteen gjennomgått nominasjonsforslagene som kom inn, og valgt ut de 60 dokumentene og dokumentsamlingene som skal utgjøre den første versjonen av det norske dokumentregisteret.

I vurderingen av om dokumentene skal bli tatt med i registeret er det først og fremst tatt hensyn til autentisitet, om dokumentene er unike og uerstattelige og om de gir unik dokumentasjon fra sin samtid. I kriteriene er det også lagt vekt på å gjøre vurderinger i forhold til tid – sted – mennesker – emne og tema – form og stil samt kulturell, åndelig og religiøs verdi.

 

Fra julemøtet i DIS-Vestfold

Julemøtet i DIS-Vestfold ble avholdt på Stokke bygdetun torsdag 8. desember. Kveldens tema var kart, og da først og fremst gamle historiske kart. Til å fortelle oss om dette var vi så heldig å få besøk av Sidsel Kvarteig fra Statens Kartverk på Hønefoss. At temaet fenget var tydelig siden det kom en lang rekke spørsmål til foredragsholderen.
Vi har fått lov til å legge ut illustrasjonene fra hennes foredrag til glede for de som var til stede.
Du finner foredraget som PDF-fil her. Vær oppmerksom på at det er en stor fil på 34 Mb.

Kartsymboler
Utsnitt av kart med mange spennende kartsymboler.

 Kart fra Larvik - Sandefjord
Kart fra Larvik - Sandefjord og omegn.
 


Foredragsholderen Sidsel Kvarteig

   

 

 

Syndiker innhold