DIS-Norge
 
  English Norsk  

Folketelling for Sandefjord 1931

Folketelling for noen gater i Sandefjord i 1931 er nå skannet.

"Folketælling i Sandefjord den 15de December 1931" ble gjennomført av Sandefjords Kommunale Folkeregister. Den enkelte gårdeier eller bestyrer av bygård ble pålagt å fylle ut folketellingsskjemaene med personlister. Også familier og enkeltpersoner som var fraværende skulle påføres. Hvis folketellingsskjemaene ikke var ferdig utfylt og innlevert i underskrevet stand, kunne den enkelte gårdeier eller bestyrer bli ilagt mulkt.

I første omgang er Folketellingsskjemaene for de to gatene Pukkestadveien og Kathrineborggata skannet og publisert.

Ved gjennomgang av arkivboksene med dette folketellingsmaterialet, synes det å omfatte gatene på vestsiden av byen, Solvang/Nybyen og enkelte sentrumsgater som Kongensgate. Foreløpig gjennomgang kan dessverre tyde på at folketellingsmaterialet for bykjernen ikke er bevart.

DIS-Sandefjord tar sikte på å skanne og publisere de gjenstående gatene i de kommende ukene. 

 

Mange gode kandidater

Forslag til ærespris strømmer på så det er tydelig at mange legger merke til den flotte jobben som våre medlemmer utfører til glede for så mange.

Siden vi la ut nyheten her på nettsidene hvor styret ba om innspill til verdige kandidater har det kommet mange forslag. Ikke bare er antallet stort, men det er også mange forskjellige personer som foreslåes.  

Uten å komme inn på forslagene kan vi trygt si at alle innspill som er sendt inn viser til svært gode kandidater. Det fortsatt mulig å sende inn flere forslag til styret.

Årsmøtet i DIS-Vestfold er torsdag 17. mars 2016. Det betyr at forslag til ærespris må være styret i hende innen 17. februar. 

Send inn ditt forslag og begrunnelse til styret på adressen epost@vf.disnorge.no

 

Folketellingen 1891 for Larvik på nett

Personseddel fra folketellingen 1891 i larvik

Folketellingen fra 1891 for Larvik kjøpstad er nå fullt søkbar på Digitalarkivet, og den omfatter over 11.500 personer.

Tellingen for Larvik, som er registrert av Jenny Emelia Nikolaisen, er den første fra Vestfold som er registrert slik at den kan søkes i. At det i tillegg er fra en by i Vestfold er viktig for de som leter ettter sine aner. På slutten av 1800-tallet begynner mange å flytte inn til de større byene og blir straks vanskeligere å finne.

Folketellingene fra 1891 er heller ikke likefrem å jobbe med i den skannede utgaven fordi den er tredelt. Først må man finne fram i tellingskretsen, deretter i huslistene og til slutt i personsedlene.

Så langt er kun 10% av de 550 1891-tellingene vi finner på Digitalarkivet ferdig transkribert, men vi håper å få ut enda flere i løpet av året. 

 

 

 

Forslag ærespris 2016

 1. DIS-Vestfolds Ærespris kan tildeles enkeltpersoner eller foreninger som har gjort en spesielt stor innsats for slektsforsker miljøet i Vestfold gjennom flere år.
 2. Ved valg av kandidat skal det legges vekt på ett eller flere av følgende punkter: 
  a)      at kandidaten har utøvd et arbeid som inspirerer andre til å arbeide med slektsforsking. 
  b)      hjulpet andre slektsforskere 
  c)      opplæring av slektsforskere 
  d)      arbeidet med tilgjengliggjøring av slektsforsker materiale 
  e)      deltatt i viktige organisatorisk arbeid
 3. Kandidaten må ikke nødvendigvis være medlem i DIS-Norge eller bo i Vestfold.
 4. Kandidater til DIS-Vestfolds ærespris kan foreslås av alle medlemmer av DIS-Vestfold som har vært medlem i minst ett år.
 5. Forslag til kandidater skal sendes DIS-Vestfolds styre innen 4 uker før årsmøtet.
 6. Med basis i innkomne forslag er det styret i DIS-Vestfold som velger ut mottager av prisen.
 7. DIS-Vestfolds Ærespris deles fortrinnsvis ut på foreningens årsmøte i mars.
 8. Dersom styret i DIS-Vestfold ikke finner at noen av kandidatene tilfredsstiller kravene til Æresprisen kan man velge å ikke dele ut noen pris.
 9. Man kan ikke tildeles DIS-Vestfolds Ærespris dersom man sitter som styremedlem.
 10. DIS-Vestfolds Ærespris består av en gravert vase, diplom og blomster.
 11. Endring i disse statutter skal godkjennes av DIS-Vestfolds medlemmer på årsmøtet.
 12. Med mindre det foreligger svært spesielle omstendigheter skal DIS-Vestfolds Ærespris kun utdeles til samme person eller forening én gang. Styret i DIS-Vestfold står fritt til å gjøre unntak i de tilfeller de finner det naturlig og nødvendig.

Årsmøtet i DIS-Vestfold er torsdag 17. mars 2016. Det betyr at forslag til ærespris må være styret i hende innen 17. februar. 

Send inn ditt forslag og begrunnelse til styret på adressen epost@vf.disnorge.no

 

Sterke sammen

"Sammen står vi sterkere" kan vi lese i Østlandsposten 18. januar.

Norges kulturvenforbund samlet lørdag 16. januar mange av sine medlemsforeninger og Vestfold museum til et møte i Larvik hvor temaet var tettere samarbeid for å dra nytte av hverandres kunnskap og ressurser. 

DIS-Norge, Slekt og data, er en av de mange medlemsforeningene, og fra DIS-Vestfold deltok nestleder Lars Jørgen Ormestad sammen med leder av DIS-Larvik Vidar Øverlie.

På denne samlingen fikk alle mulighet til å presentere sin forening og sine pågående prosjekter slik at alle ble mer kjent med hverandre. 

Som et ledd i det videre arbeidet fikk DIS-Vestfold i oppdrag å innkalle til den neste samlingen i regionen. Stedet blir Pukkestad gård med sandefjord husflidlag som vertskap.

 

Vårprogram 2016 Vestfoldarkivet

Da har vi gleden av å presentere Vestfoldsarkivets vårprogram for 2016. Her finner vi hvilke dager de har langåpent og hvilke andre arrangementer som finner sted første halvår 2016.

ONSDAG 20. JANUAR kl. 10.00 -15.00
ARKIV- OG MUSEUMSFORMIDLING – Nettverksmøte for Buskerud og Vestfold

LØRDAG 23. JANUAR kl. 13.00 – ca 14.30
MARKERING AV HOLOCAUSTDAGEN – I samarbeid med Hvalfangstmuseet

ONSDAG 27. JANUAR kl. 9.00 – 19.30
LANGÅPEN LESESAL OG SLEKTSHISTORISK TEMAKVELD – Kurs i gotisk skrift – I samarbeid med DIS Vestfold (klokken 18)

TIRSDAG 16. FEBRUAR kl. 13.00 – 14.00
FOREDRAG: MUNCHS HUS OG JAKTEN PÅ KILDEMATERIALE – Lise Emilie Talleraas

ONSDAG 2. MARS kl. 9.00 – 19.30
LANGÅPEN LESESAL OG OMVISNING – Fokus på skipsmodeller og skipstegninger (klokken 18)

ONSDAG 30. MARS kl. 9.00 – 19.30
LANGÅPEN LESESAL OG OMVISNING – Se Vestfoldmuseenes skjulte skatter (klokken 18)

ONSDAG 27. APRIL kl. 9.00 – 19.30
LANGÅPEN LESESAL OG SLEKTSHISTORISK TEMAKVELD – Sjøfolk i arkivene – I samarbeid med DIS Vestfold (klokken 18)

 

Klassebilder fra Skiringssal

Klassebilde Skiringssal 1905Hva er vel mer spennende enn gamle bilder?
Fra Digitaliseringsprosjektet har vi nå fått en lang rekke gamle klassebilder fra Skiringssal ungdomsskole.

Bildene er fordelt på åtte serier og dekker perioden 1889-1979. I tillegg er det et fotoalbum med blant annet bilder fra skolen og undervisningen

Det flotte er at for de fleste av bildene er det skrevet navn på alle personene på bildene. Dermed har man en flott mulighet til å finne sine egne aner og se dem i deres miljø på skolen. Ikke minst er det morsomt å se klesstil og mote fra den gang.

Bildet til høyre er tatt i 1905.
Du finner alle bildene under Digitaliserte kilder - Sandefjord.

 

Nye på nett fra Hof og Larvik

Hof historielag og DIS-Sande har nå fullført jobben med den eldste kirkeboken fra Hof.
Denne boken var slett ikke enkel å jobbe med. Her finnes ingen ferdige kolonner, og alt er skrevet forløpende i stedet for å legge samme type handling som dåp, vielse og så videre samlet slik vi er mest vant til. Sidsel Vagnild, Hof historielag, og Kjell Olaussen, DIS-Sande har her gjort en flott jobb med å gjøre denne gamle kilden tilgjengelig for alle. Ta en titt på den skannede utgaven av kirkeboken og se med egne øyne hvilken utfordring de har hatt.
Klikk på ikonet Søk i databasen på Digitalarkivet for å komme rett til den søkbare kilden.

119 DIS-Vestfold Hof prgj Ministerialbok (prestens), 1 bg 1704-1745 I Søk i databasen på Digitalarkivet Se mer informasjonSe mer informasjon (utskriftsvennlig)
120 DIS-Vestfold Hof prgj Ministerialbok (prestens), 1 dp 1704-1745 I Søk i databasen på Digitalarkivet Se mer informasjonSe mer informasjon (utskriftsvennlig)
121 DIS-Vestfold Hof prgj Ministerialbok (prestens), 1 in 1704-1745 I Søk i databasen på Digitalarkivet Se mer informasjonSe mer informasjon (utskriftsvennlig)
122 DIS-Vestfold Hof prgj Ministerialbok (prestens), 1 vi 1704-1745 I Søk i databasen på Digitalarkivet Se mer informasjonSe mer informasjon (utskriftsvennlig)

 

Og fra Larvik har vi denne omfattende listen. Her har Lars Brathagen og Jon Erik Berg-Hansen fått på plass over 2 tusen navn fra bysoknet Larvik. 

132 DIS-Vestfold Larvik prgj, bysoknet Ministerialbok (prestens), I 7 bg 1871-1883 I Søk i databasen på Digitalarkivet Se mer informasjonSe mer informasjon (utskriftsvennlig)

Den beste oversikten over hva som er under arbeid og ferdig registrert i regi av DIS-Vestfold finner du på denne siden.
Dessverre finnes det ikke noen oversikt som gir et fullstendig og oversiktlig bilde. Til det er det for mange aktører som bidrar, og ikke minst er det vrient å lage en god oversikt for perioden rundt 1801-1814. Her finnes det mange det nå mange delvis registrerte protokoller som en del av prosjektet rundt 1814. 
På Digitalarkivets sider vil man alltid finne hva som er publisert, men man finner ikke hva som er under arbeid. Ta derfor kontakt med koordinator for kilderegistrering i Vestfold dersom du har lyst til å begynne registrering.

 

Horten husmorskole

Horten husmorskole, elevprotokoll 1913-1928
Horten husmorskole,
elevprotokoll 1913-1928
Horten husmorskole, elevprotokoll 1929-1947
Horten husmorskole,
elevprotokoll 1929-1947

Horten husmorskole er siste tilskudd på kilder fra digitaliseringsprosjektet.  

To protokoller fra Horten er nå klargjort og publisert. De dekker perioden 1913 til 1947 og man finner faktisk mye mer enn karakterer i disse bøkene. Innholdet i de to bøkene er litt forskjellig, men man kan finne både yrke og navn på foresatte samt bostedsadresse. 

I tillegg til disse har det også kommet til en protokoll under maritime kilder.
Her finner du protokollen Den vestfoldske skipsassuranse, rederregister 1880-1909.

 

 

Mange nye kilder og pluss

Protokol for inn- og utflyttede personer i Sandeherad 1929-1933
Protokol for inn- og utflyttede
personer i Sandeherad 1929-1933
Sandefjord Fattigkommisjon - Hjemstavnsprotokoll 1888-1895
Sandefjord Fattigkommisjon - Hjemstavnsprotokoll 1888-1895

En lang rekke nye kilder er nå publisert. Noen av dem er merket med DIS+

De siste ukene har digitaliseringsprosjektet ferdigstilt og publisert en lang rekke nye kilder. Det gode samarbeidet med Vestfoldarkivet er en svært viktig faktor her. Ikke bare sitter de på mange av kildene som nå publiseres, men de lar oss også benytte deres store skanner noe som gjør første del av jobben mye enklere. Kvaliteten på bildene blir svært bra, og tiden man bruker på jobben blir betydelig redusert. Det letter også de neste leddene på vei til ferdig publisert kilde. 

Her ser vi et par eksempler kilder på du kan finne under Sandefjord. Her er det en god blanding av kilder som er tilgjengelig for alle, og antall kilder som er laget av og for medlemmer av DIS. En del av kildene som nå legges ut er merket med DIS+, og for å se disse må man logge seg på som medlem.

Alle kilder som dekkes av de avtalene vi har inngått med kommunene i Vestfold ligger selvsagt fritt tilgjengelig for alle. 

Steder i Vestfold som har fått lagt til nye kilder er Andebu, Larvik, Re, Sandar, Sandefjord, Sande og Tønsberg. Se også under siden for maritime kilder

 

Syndiker innhold