DIS-Norge
 
  English Norsk  

Æresprisen 2015

Æresprisen 2015 gikk til Frank Nordberg
Frank Nordberg med æresprisen 2015

På årsmøtet til DIS-Vestfold ble årets ærespris utdelt til Frank Nordberg. 

I begrunnelsen leser vi følgende:
Kandidaten er alltid til stede, positiv, hjelpsom og har i en årrekke deltatt på Slektsforskerdagen og andre arrangementer. 

Han var styremedlem så tidlig som i 1997. 
Bidragsyter til DIZ med en lang artikkelserie om hvordan man bruker slektsprogrammet Brothers Keeper.
Har vært prosjektleder for Slektsfotogruppen siden oppstarten i 2007.
Har alene drevet brukergruppen for BK helt siden den ble etablert, og har siden da hatt fast månedlig møter til glede for både nybegynnere og mer erfarne brukere.
 
Brukergruppen for Brothers Keeper er like gammel som DIS-Vestfold, altså hele 20 år.
Vi gratulerer Frank så mye og retter en stor takk for innsatsen gjennom mange år.
Avtroppende leder Willy Fredriksen
Ny leder John Ludvigsen og avtroppende Willy Fredriksen.
 

Gratis tilgang til svenske kirkebøker via Arkivdigital helgen 21.-22. mars

Gratis tilgang

Arkivdigital.se skriver på sin blogg at man helgen 21.-22.mars, i forbindelse med den svenske Släktsforskningens dag, kan få gratis tilgang til svenske kirkebøker via deres hjemmeside. Dersom du aldri har brukt Arkivdigital tidligere, må du registrere deg som bruker, men dette er raskt og enkelt, helt uten behov for å legge inn kredittkort eller andre betalingsmidler. 

Dette er en fin mulighet for alle vestfoldinger og andre som har aner i Sverige. Tilbudet er helt gratis, og uten videre bindinger. Dette gjør at man kan få prøvd seg på å søke i svenske kirkebøker, og kanskje man finner ut at det er verdt å kjøpe et abonnement? Dersom man ønsker å ha tilgang et helt år, kan man kjøpe dette via DISbutikken, med rabatterte priser. 

Hvordan du skaffer deg gratis tilgang kan du lese på hjemmesidene til arkivdigital.se.

Så nå er det bare å finne fram alle opplysninger du har om svenske aner, gjøre klar tilgangen og bruke helga på å grave i svenske kirkebøker og husförhörslängder for å se om du klarer å finne noe om svenskene. Dersom man ikke har forsøkt å leite i Sverige tidligere, kan det være et tips å lese Arkivdigital-bloggens innlegg om slektsforskertips og Nybegynnerhåndboka før man begynner. 

Da gjenstår det bare å ønske alle lykke til med letinga, 
og ønske alle svensker en fin Släktsforskningens dag på lørdag.

 

 

Webansvarlige på Web-seminar

Lørdag og søndag 14-15. mars var webansvarlige og andre engasjerte fra styrer og grupper i DIS-Norge, Slekt og data fra hele landet samlet i Hamar til et webseminar. 

Den første dagen lærte vi om hvordan vi kan finne statistikk for bruken av nettsidene våre, vi lære om alle finurlige måtene man kan bruke medlemssystemet Focus og fikk jobbe med oppgaver om hvordan man legger hendelser inn i kalenderen. 

Redaktør i Slekt og data, Aina Johnsen lærte oss om hvordan man foretar et intervju - og hvordan man skriver det utslik at det blir mest mulig spennende for leserne. Vi intervjuet også en av de andre deltakerne. 

Den andre dagen av samlingen har vi snakket enda mer om hvilke problemer folk har med medlemsregisteret og så lærte vi om hvordan vi skulle legge ut et slikt innlegg. 

John Ludvigsen fra DIS-Vestfold holdt de fleste innleggene om hvordan man skal bruke funksjonene, så vi fra Vestfold er sikret god kunnskap om dette emnet. 

 

Fra Larvik til Svelvik

Nå jobber Digitalarkivet for fullt med å publisere flere innsendte kilder, og en lang rekke er ferdigstilt de siste dagene. Det som er ekstra hyggelig er at vi nå har fått publisert kilder fra Larvik i sør, til Svelvik i nord i tillegg til mye fra Borre.
Noe som er vel verdt å merke seg er listen over døpte i Larvik. Dette er nok den største listen vi noen gang har registrert med over 5800 døpte. Vi retter en stor takk til alle de som har bidratt med registrering og korrekturlesing av det som nå er lagt ut. 

13.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Utflyttede) 
13.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Innflyttede) 
13.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Dødfødte)
13.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Vaksinerte) 
12.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Viede)
12.03.2015 Ministerialbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1902-1922 (0707P) (Viede)
12.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Begravde)
11.03.2015 Ministerialbok for Strømm prestegjeld, Svelvik sokn 1878-1899 (0711Q) (Døpte)
11.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Døpte)  
11.03.2015 Ministerialbok for Larvik prestegjeld 1884-1904 (0707P) (Døpte) 
11.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld, Bastøy skolehjem 1922-1964 (0717E1) (Konfirmerte) 
11.03.2015 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1852-1862 (0717Q) (Konfirmerte)

 

Årsmøte DIS-Vestfold 2015

DIS-Vestfold, 19. mars 2015, klokka 18:30, Stokke bygdetun

Velkommen til årsmøte og medlemsmøte
 
Agenda for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under protokollen.
5. Innkomne saker.
 
Protokoll - Les
 
Etter Årsmøtet avholdes vanlig medlemsmøte. 
Vidar Iversen

Vidar Iversen med to av mange bøker om friluftsliv på Nasjonalbiblioteket.

FOTO: NASJONALBIBLIOTEKET

Vi får besøk av bibliotekar Vidar Iversen fra Nasjonal Biblioteket.
 
Nasjonalbiblioteket er hovedaktør når det gjelder digitaliserings arbeidet på biblioteksfeltet.
Vidar vil presentere Bokhylla med fokus på lokalhistorie, slektsforsking og formidling. Han vil også fortelle om Widerøarkivet og andre aktuelle ressurser for oss slektsforskere.

Eksempel på bilde fra Widerøs arkiv. Legg også merke til at bildet er plassert i kartet.
 
 
 

Andebu, Larvik og en losje

I dag kan vi publisere nye kilder utarbeidet av skannegruppen.  Også denne gangen er det spredning geografisk, men også av innhold. 
Spesielt hyggelig er det å få med flere kilder fra Andebu. Nytt er også at vi publiserer protokoller fra en losje, nemlig losje Aftenstjernen i Tønsberg.  
Alle de kildene vi legger ut her på nyhetssiden vil du selvsagt finne igjen på de respektive stedene under menypunktet Digitaliserte kilder i Vestfold


Dagbok over skolehold og skolesøgning i Østre Andebu
og Grans kredsskole
1866 - 1878
 

Karakterprotokol for Jarlsberg og
Laurvig Amts søndre amtsskole
1895-1932

Losje Aftenstjernen -
Medlemsprotokoll 1913-1921

Losje Aftenstjernen -
Medlemsprotokoll 1921-1932

 

 

Tre skoleprotokoller

Siste tilskudd av digitaliserte kilder er tre protokoller fra hver sin Vestfoldby, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. 
Alle tre er skoleprotokoller, hvorav to av dem dekker maritime skoler.  

Larviks kommunale Middelskole - Elevregistre 1906-1909

Larviks kommunale Middelskole
Elevregistre 1906-1909
Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1917-1931

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1917-1931
Tønsberg Maritime Videregående Skole - Eksamensprotokoll 1918-1938

Tønsberg Maritime Videregående Skole - Eksamensprotokoll 1918-1938
 

USA-tur høsten 2015

Da er alt klart for påmelding til USA-turen i regi av DIS-Norge og i samarbeid med Escape Travel AS.

Påmelding skal skje skriftlig på egen påmeldingsblankett som sendes med e-post eller vanlig post til DIS-Norges kontor senest 15. mars.

 

Presentasjon av Vestfoldarkivet og skannegruppen

Onsdag 25. februar er det kveldsåpent på Vestfoldarkivet og denne dagen vil også skannegruppen i DIS-Vestfold være på plass. Nå har alle en flott mulighet til å se hvordan man jobber med de mange kildene som skannes før de blir publisert på nettsidene våre. Kanskje får du også lyst til å være med litt i dette arbeidet. Det er en glad gjeng som koser seg med jobben og ikke minst ser gleden i å publisere kilder som vi alle kan ha stor nytte av.

Ta turen innom og se hva vi holder på med og få innsikt i hvordan man jobber med kilder.

Dersom du er usikker på hvor Vestfolkarkivet ligger så har de laget en veibeskrivelse.

 

Kulturarv i Vestfold på februarmøtet

 

Anitra Fossum
Foto: Trude Aga Brun

På medlemsmøtet i Stokke torsdag 19. februar får vi besøk av arkeolog Anitra Fossum fra Kulturarv Vestfold. Hun vil fortelle om hvordan fylkeskommunen arbeider med bevaring og formidling av kulturminner. 

Mye av det som fylkeskommunen arbeider med i denne sammenheng er nok ukjent for mange av oss. Dette blir derfor en meget god anledling til å lære mer om hva som skjer på kulturarv fronten i Vestfold. Kanskje blir det en liten vinkling inn imot slektsforsking også.

På Kulturarv Vestfolds websider kan vi lese følgende:

"Kulturminnene er kikkehull til fortiden og inspirasjon for fremtiden.

Fortellinger om fortiden skapes i vår egen tid. Gravhauger, sverd, gamle veier og bruer, bygningsmiljøer, kirker og forlatte åkrer fester historiene i landskapet. Kulturminnene må forvaltes slik at vi og de som kommer etter oss, kan bruke dem og lære av dem. 

Kulturarvs viktigste oppgaver

  • Vi tilrettelegger kulturminner og åpner rom for opplevelse og undring i landskapet. 
  • Vi deler kunnskap med vestfoldsamfunnet i digital form og i møte med menneskene.
  • Vi arbeider for at alle fredete bygninger og anlegg skal være i tilfredsstillende stand innen 2020.
  • Vi vil forenkle gjennomføringen av arkeologiske undersøkelser for å spare samfunnet for unødig bruk av tid."

Anitra Fossum koordinerer utviklingsprosjekter, vedlikeholder nettsider, sosiale medier og følger opp Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Utdannet fjernsynsprodusent og arkeolog med spesialisering i jakt og fangst på rein. Interessert i informasjon og kunnskapsdeling, lovverk og høyfjellsarkeologi. 

 

 

 

Anitra Fossum med forskere fra LBI ArchPro og NIKU på Kaupang.
Foto: Øyvind Arntsen

Etter kaffepausen vi se på bruk av data lagret i "skyen". 
Dette kan være svært nyttig både for å ha de samme data tilgjengelig på flere maskiner, som sikkerhetskopi, eller for å dele med andre. Men det kan også være litt farlig dersom man ikke har satt seg inn i hvordan de forskjellige løsningene virker.
Det finnes etter hvert mange løsninger og leverandører, men desto viktigere er det å planlegge litt hvorden man ønsker å bruke "skyen".

 

Syndiker innhold