DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kulturarv i Vestfold på februarmøtet

 

Anitra Fossum
Foto: Trude Aga Brun

På medlemsmøtet i Stokke torsdag 19. februar får vi besøk av arkeolog Anitra Fossum fra Kulturarv Vestfold. Hun vil fortelle om hvordan fylkeskommunen arbeider med bevaring og formidling av kulturminner. 

Mye av det som fylkeskommunen arbeider med i denne sammenheng er nok ukjent for mange av oss. Dette blir derfor en meget god anledling til å lære mer om hva som skjer på kulturarv fronten i Vestfold. Kanskje blir det en liten vinkling inn imot slektsforsking også.

På Kulturarv Vestfolds websider kan vi lese følgende:

"Kulturminnene er kikkehull til fortiden og inspirasjon for fremtiden.

Fortellinger om fortiden skapes i vår egen tid. Gravhauger, sverd, gamle veier og bruer, bygningsmiljøer, kirker og forlatte åkrer fester historiene i landskapet. Kulturminnene må forvaltes slik at vi og de som kommer etter oss, kan bruke dem og lære av dem. 

Kulturarvs viktigste oppgaver

 • Vi tilrettelegger kulturminner og åpner rom for opplevelse og undring i landskapet. 
 • Vi deler kunnskap med vestfoldsamfunnet i digital form og i møte med menneskene.
 • Vi arbeider for at alle fredete bygninger og anlegg skal være i tilfredsstillende stand innen 2020.
 • Vi vil forenkle gjennomføringen av arkeologiske undersøkelser for å spare samfunnet for unødig bruk av tid."

Anitra Fossum koordinerer utviklingsprosjekter, vedlikeholder nettsider, sosiale medier og følger opp Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Utdannet fjernsynsprodusent og arkeolog med spesialisering i jakt og fangst på rein. Interessert i informasjon og kunnskapsdeling, lovverk og høyfjellsarkeologi. 

 

 

 

Anitra Fossum med forskere fra LBI ArchPro og NIKU på Kaupang.
Foto: Øyvind Arntsen

Etter kaffepausen vi se på bruk av data lagret i "skyen". 
Dette kan være svært nyttig både for å ha de samme data tilgjengelig på flere maskiner, som sikkerhetskopi, eller for å dele med andre. Men det kan også være litt farlig dersom man ikke har satt seg inn i hvordan de forskjellige løsningene virker.
Det finnes etter hvert mange løsninger og leverandører, men desto viktigere er det å planlegge litt hvorden man ønsker å bruke "skyen".

 

Vestfoldarkivet langåpne dager

Vestfoldarkivets arkivsamling er tilgjengelig for alle.
For å få oversikt over hvilke arkiver vi har, besøk vår hjemmeside og se under «Våre samlinger - Arkiver A-Å».
Ut over ordinær åpningstid på lesesalen som er onsdager og fredager fra 09-15, tilbyr Vestfoldarkivet langåpen lesesal (09-19.30) på følgende datoer i 2015:

Våren 2015:

 • Onsdag 28.01.2015
 • Onsdag 25.02.2015
 • Onsdag 25.03.2015
 • Onsdag 29.04.2015

Høsten 2015:

 • Onsdag 30.09.2015
 • Onsdag 28.10.2015
 • Onsdag 25.11.2015

Lesesalen.
Se Vestfoldarkivets program for våren 2015
Se vårens program

På lesesalen kan man få hjelp til å søke i Arkivportalen og finne fram i arkivene.
På enkelte av de langåpne dagene presenteres arkivdykk med smakebiter fra arkivene eller fotosamlingene, filmklipp etc.
Følg med på våre hjemmesider for fortløpende informasjon.

 

Forslag ærespris 2015

 1. DIS-Vestfolds Ærespris kan tildeles enkeltpersoner eller foreninger som har gjort en spesielt stor innsats for slektsforsker miljøet i Vestfold gjennom flere år.
 2. Ved valg av kandidat skal det legges vekt på ett eller flere av følgende punkter: 
  a)      at kandidaten har utøvd et arbeid som inspirerer andre til å arbeide med slektsforsking. 
  b)      hjulpet andre slektsforskere 
  c)      opplæring av slektsforskere 
  d)      arbeidet med tilgjengliggjøring av slektsforsker materiale 
  e)      deltatt i viktige organisatorisk arbeid
 3. Kandidaten må ikke nødvendigvis være medlem i DIS-Norge eller bo i Vestfold.
 4. Kandidater til DIS-Vestfolds ærespris kan foreslås av alle medlemmer av DIS-Vestfold som har vært medlem i minst ett år.
 5. Forslag til kandidater skal sendes DIS-Vestfolds styre innen 4 uker før årsmøtet.
 6. Med basis i innkomne forslag er det styret i DIS-Vestfold som velger ut mottager av prisen.
 7. DIS-Vestfolds Ærespris deles fortrinnsvis ut på foreningens årsmøte i mars.
 8. Dersom styret i DIS-Vestfold ikke finner at noen av kandidatene tilfredsstiller kravene til Æresprisen kan man velge å ikke dele ut noen pris.
 9. Man kan ikke tildeles DIS-Vestfolds Ærespris dersom man sitter som styremedlem.
 10. DIS-Vestfolds Ærespris består av en gravert vase, diplom og blomster.
 11. Endring i disse statutter skal godkjennes av DIS-Vestfolds medlemmer på årsmøtet.
 12. Med mindre det foreligger svært spesielle omstendigheter skal DIS-Vestfolds Ærespris kun utdeles til samme person eller forening én gang. Styret i DIS-Vestfold står fritt til å gjøre unntak i de tilfeller de finner det naturlig og nødvendig.

Årsmøtet i DIS-Vestfold er torsdag 19. mars 2015. Det betyr at forslag til ærespris må være styret i hende innen 20. februar. 

Send inn ditt forslag og begrunnelse til styret på adressen epost@vf.disnorge.no

 

Fler eksamensprotokoller.

Digitaliseringsprosjektet til DIS-Vestfold går stadig framover, og listen over kilder som er skannet blir lenger for hver uke. 

Siste tilskudd til publiserte kilder er en søkbar oversikt for protokollen med uteksaminerte skipperelever ved Sandefjord Sjømannsskole perioden 1914-1926. Lisbeth Akerholt har laget et regneark med navn, fødested, fødselsdato, hovedkarakter og dato for eksamen. I denne listen kan man søke og finne de sidene i protokollen man vi se på. Lenke til bilde av hver side finner man i kolonnen Bilde

Tidligere er protokoll for perioden 1912-1917 lagt ut på samme måte.

Alle kildene legges ut ved hjelp av publiseringsverktøyet Flippingbook som gjør at det er lett å se på kildene på både pc, nettbrett og mobil. Her kan man fritt laste ned enkeltsider i PDF-format dersom man ønsker det. Slik dokumentasjon er alltid morsomt å ha med som opplysninger når man legger inn data i slektsprogrammet sitt.

De søkbare listene er forbeholdt medlemmer av DIS-Norge, og som medlem bør man logge seg på nettsidene våre slik at de får mest mulig tilgang. 

Onsdag 21. januar var det et møte for å planlegge hvilke kilder som det skal jobbes med framover, og det vil fortsatt bli mye fokus på maritime kilder og skoler, men også mange andre ting vil bli dekket framover. Vi ønsker oss også enda flere til å delta i denne dugnadsjobben. Har du lyst til å bidra så ta kontakt. Det er givende å jobbe med, og ikke minst vil du få mulighet til å lære mer om alle trinnene fra skanning til ferdig publisert kilde.

Eksamensprotokoll for Skipperelever ved Sandefjord Sjømandsskole 1914-1926
Eksamensprotokoll for Skipperelever ved
Sandefjord Sjømandsskole 1914-1926

Søkbar liste (for medlemmer)

 

Er du heldig kan du finne underskriften til noen av dine kvinnelige aner her

Visste du at i forbindelse med 100 års jubileet for kvinners stemmerett i 2013 hadde Stortinget samlet, digitalisert og gjort tilgjengelig underskriftsedler til støtte for kvinners sak.

Her kan du finner underskriften til mange kvinner i vårt langstrakte land.
Underskriftsedler for 1905 er delt inn i fylker og steder. 

Les mer om hva som skjedde i 18901905 og 1907 samt at du finner underskriftsedler fra de forskjellige årene på disse sidene.

Hele saken kan du lese mer om på Stortinget sine sider for Stemmerett for kvinner 1913-2013

 

Gravminner fra Hvasser på plass

Enda en ny kirke er nå på plass i Gravminnerbasen

Data for Hvasser kirke er i dag 18. januar publisert med 650 navn og bilder. Dette er første gang vi får inn data fra Hvasser, og med dette har vi nå snart dekket samtlige kirker i Vestfold. 

Fotografering og registreringer er utført av Arne Heilo, Bente Heilo, Tulle Bøe og Kari Sundsåsen.

Takkk til alle bidragsytere som har gjort et godt arbeid til glede for mange slektsforskere. Like viktig er også at de med fotograferingen har bevart viktige kulturhistoriske minner.

 

 

Aviser som kilde

På medlemsmøtet i Stokke torsdag 15. januar holdt Lars Jørgen Ormestad et foredrag om bruk av aviser som kilde. 

Mange aviser er tilgjengelig som mikrofilm på biblioteket, og dersom man besøker Nasjonalbiblioteket får man tilgang til svært mange aviser.

En lang rekke aviser er nå tilgjengelig også på nett hjemmefra, noen som betalingstjeneste og andre hos Nasjonalarkivet.

Et eksempel på en gratis og søkbar kilde er annonser fra Tønsbers Blad som skrevet av og publisert på nettsidene til Slekt.no

Du finner hele foredraget til Lars Jørgen som PDF, eller ved å klikke på bildet til høyre.

 

GRUNNKURS I SLEKTSFORSKING

I forbindelse med den pågående NRK serien "Hvem tror du at du er?" arrangerer DIS-Vestfold på nytt sitt Grunnkurs i slektsforskning.

Denne gang holdes kurset på Kongseik Ungdomsskole ved Tønsberg.

Kurset holdes følgende dager 

Onsdag 21. januar
Onsdag 28. januar
Onsdag 4. februar

Kurset varer fra kl 1800 til 2100.

Kursleder er Lars Jørgen Ormestad

Erfaringen fra tidligere er at det fort fylles opp så det lønner seg å melde seg på så snart du vet at du har lyst til å delta. Selvom det er et "Grunnkurs" er kurset også meget godt egnet for de som trenger en oppdatering på hvor man finner slektsinformasjon ved hjelp av internett.

 

Godt Nytt År

Et Riktig Godt Nytt År til alle slekstforskere.

Året starter svært bra med en nye runde programmer i Nrk-serien Hvem tror du at du er. 
Det har allerede vært vist to episoder i år. Det første programmet var med Geir Lippestad, og gårsdagens program var med Jon Almaas. Begge fortalte gripende historier, og selv erfarne slektsforskere lærte nok mye her. 

At dette er programmer som fenger merker vi godt i DIS-Vestfold, for mange melder seg inn om dagen. Disse har sikkert et ønske om lære seg mer om hvordan man driver med slektsforskning, og da er det godt at vi har så mange møteplasser rundt om i fylket. Med lokale grupper både i Larvik, Sandefjord, Re, Tønsberg og Sande skulle det være gode muligheter å finne hjelp og inspirasjon. 

Med stadig flere medlemmer er det også godt å kunne fortelle at det snart vil bli enda et nytt grunnkurs. Datoer vil bli publisert så fort kurssted er avtalt.

 

Julemøte om bygging av Saga Oseberg og kvinners rolle i vikingtiden.

På vårt julemøte ved Stokke Bygdetun torsdag 18. desember kl. 18:30 får vi besøk av skipsbygger Geir Magne Røvik.
Han har vært den ledende kraften bak byggingen av Saga Oseberg.
Geir skal fortelle om byggingen av Saga Oseberg, kopien av Osebergskipet. Han skal også fortelle om det pågående prosjektet på Vikingodden i Tønsberg som er en rekonstruksjon av Klåstad skipet.

Siden det er juletider vil vi også høre litt om kvinnens rolle i vikingtiden og kanskje spesielt om hennes rolle i datidens julefeiring.

Klåstadskipet omtales som Norges fjerde vikingskip. Det ble funnet allerede i 1893, men først gravd ut i 1970. Skipet er utstilt på Slottsfjellmuseet i Tønsberg

Geir Magne Rørvik

Klåstadskipet ble funnet på et jorde innerst i Viksfjord i Larvik, ganske nær Kaupangen i Skiringssal. Man tenker seg at skipet har forlist ute på Vikskilen og har havnet synkeferdig innerst i Klåstadkilen. Skipet er noe ødelagt av arbeid med å drenere jordene der det ble funnet. Skipet er trolig fra 900-tallet. Klåstadskipet skiller seg på flere måter fra de mer kjente vikingskipene OsebergGokstad og Tune. Det er sunket ned og gjenfunnet på tidligere havbunn, mens de tre andre skipene er gravgods. Klåstadskipet er trolig et lasteskip og er årringsdatert til ca. 990.
Som andre vikingskip er det klinkbygd. Det hadde keiper til årer. Kjølen er 16,15 meter lang, og dermed litt mindre enn Gokstadskipet. Da skipet gikk tapt var det en last ombord av brynesteinemner fra Eidsborg i Telemark.
 

Foto:Willy Fredriksen

 

Syndiker innhold