DIS-Norge
 
  English Norsk  

Nøtterøy kirke

Nøtterøy kirke

 

Nøtterøy kirke er hovedkirken i Nøtterøy prestegjeld. Kirkens vestskip og tårnfot utgjør det opprinnelige kirkebygget. Kirken ble opprinnelig bygget omkring 1100 i gråstein i romansk stil. Kirken er utvidet mot øst som korskole i to tilbygningsetapper som foregikk i 1839 og 1883. Kirken har ca 600 sitteplasser og to gallerier.

Kirken var opprinnelig innviet til Jomfru Maria, og dens festdag var 16. august. Dette fremgår både av biskop Eysteins jordebok (1398) og et brev fra Pave Johannes XXII, sendt av Avignon i Syd-Frankrike i 1323. I dette brevet, som er den eldste etterretning om kirken, omtales kirken slik på latin: ecclesia de Niotaroy...beatissime virgins Maria constructa. På norsk Nøtterøy kirke...bygget til ære for den salige jomfru Maria.

Kirken utgjør midtpunktet i et vakkert kirke- og gravlundsanlegg. Like ved kirken ligger et lite parkanlegg med krigsminnesmerke, utført av billedhuggeren Carl E. Paulsen, oppført til ære for norske krigsveteraner. Et relieff ved minnetavlen i våpenhuset i kirken, over falne fra andre verdenskrig er laget av samme kunstner. Det finnes steinrelieffer på enkeltsteiner i kirkemuren. Disse kommer muligens fra den opprinnelige kirken og kan isåfall dateres til siste halvdel av 1100-tallet.

Kirkeskipet er en modell av en korvett. Det ble forært i gave av Johannes Pedersen Bruu og opphengt i 1817. Midt i kirken henger det en gedigen prismelysekrone, som ble skjenket som gave av Nøtterøys mange skipsredere Hans Vallø, Teien, i 1868.

Altertavlen ble malt av Jakob Lindegaard rundt 1770. Bildet viser Jesus på korset, omgitt av Jomfru Maria og Maria Magdalena knelende ved korsfoten og Johannes som står til høyre for korset. På altertavlens vinger kan man se to figurer. Den ene symboliserer håpet (ankeret) og den andre troen (korset). I toppstykket er det hebraiske gudsnavnet Jahwe malt i gull.
Kilde: Wikipedia - Nøtterøy kirke

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Tønsberg Domprosti
Prestegjeld: Nøtterøy
Kirkene i Nøtterøy
Menighet: Nøtterøy


Gammel igjenmurt dør i
sydveggen av kirken

Figurer i kirkeveggen

Figurer i kirkeveggen

Figurer i kirkeveggen

Figurer i kirkeveggen
 

Alle foto: Willy Fredriksen