DIS-Norge
 
  English Norsk  

Ny avtale om digitalisering av kirkebøker.

Kirkebok for DELK 1872-1906

Slekt og Data Vestfold har nå inngått en avtale om digitalisering av kirkebøkene til DELK.

DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn) ble stiftet allerede i 1872, under det klingende navnet «Den evangelisk-lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskab med flere steder». Kirkesamfunnet har sine røtter i en haugiansk bevegelse som oppsto i indre Vestfold etter Hans Nilsen Hauges besøk i Vestfold på starten av 1800-tallet. Slike bevegelser var det mange av, dog med litt ulike organiseringsformer enn DELK. Det første tegnet på en bevegelse var etter lærebokstriden på 1860-tallet, som førte til at 76 foreldre i Ramnes tok barna ut av skolen. Etter vedvarende konflikter med sognepresten, skolestyret og biskopen førte dette til stiftelsen av kirkesamfunnet i 1872.

Den første kirkeboken som dekker Vestfold 1872-1906 er ferdig skannet, og legges nå ut her. Boka har litt vanskelig inndeling, så ved å trykke på "Innholdsfortegnelse" nederst i venstre hjørne, så finner du kategorier og årstall.

Rolf Dahl og Thom Johansen har jobbet to fredager, og Morten Thorvaldsen har tilrettelagt for publisering.

På nyåret vil også andre kirkebøker komme på nett, og håpet er at vi også vil få til en avtale om publisering av skoleprotokoller. Dette vil i all hovedsak gjelde kirkebøker og protokoller fra Vestfold.

Dette vil gjøre det lettere for alle dere som har slekt som har vært medlem av kirkesamfunnet å finne kirkelige hendelser også i deres liv.

Rolf Dahl i arbeid skannet materiale på Vestfoldarkivet.
Rolf Dahl i arbeid skannet materiale på Vestfoldarkivet.
Foto: Lars Jørgen Ormestad
Thom Johansen i arbeid med bokskanneren.
Thom Johansen i arbeid med bokskanneren.
Foto: Lars Jørgen Ormestad