DIS-Norge
 
  English Norsk  

Ny gravminneside

Ny forside for søk i GravminnebasenVi passerte 100 millioner søk i gravminnebasen på kvelden søndag 6. september 2015. Dagen etter fikk vi på plass en ny forside som vi tror vil gjøre søkemulighetene enda bedre.

100 milloner søk betyr 10 millioner søk i året siden gravminnebasen ble opprettet i 2005. Det betyr at svært mange har nytte av denne tjenesten noe som alle bidragsyterne bør merke seg. Med alle de timene som de har lagt ned er det en stor oppmuntring å se hvor mye sidene brukes.

Og i dag fikk vi altså på plass en helt ny forside. Den ser nok litt annerledes ut enn tidligere. Her har vi fått på plass flere nye viktige elementer og fokus på tre viktige deler, nemlig Bli medlem, Delta på dugnaden og sist men ikke minst er det lagt inn lenke til vår nye mulighet til å ta i mot donasjoner som kommer prosjektet til gode. Nyhetspalten til venstre har også blitt litt kortere for å gjøre plass til en annonse på denne siden. 

Søkemuligheten i bildet har vært her lenge, men litt bortgjemt. Her kan man søke på deler av navn og deler av stedsnavn samtidig. Ved å trykke på lenken avansert søk kommer man på de geografisk inndelte sidene man er vant til. Vi vil demonstrere sidene og søkemulighetene her