DIS-Norge
 
  English Norsk  

mai 2014

Ny adressebok fra 1941

Ny adressebok for hele Vestfold og Drammen fra 1941 og en bok med matrikkel for Ramnes fra 1905.

Adressebok 1941
Vestfold fylke og Drammen 1941

Matrikulerede eiendomme i
Ramnes Herred 1905

Adressebok for Vestfold fylke og Drammen 1941. Også denne boken inneholder likningstall på samme måte som katalogen fra 1956. 

Adresseboken er sortert på fylkets byer, deretter kommer fylkets herreder. Vi finner også bransjeoversikter for hver by, og det er avsnitt om Fylkets vesentligste embets- og bestillingsmenn.

Den andre kilden er en trykket matrikkel over eiendommer i Ramnes i 1905. Dette eksemplaret inneholder også håndskrevne tilleggsinnføringer. Boken er søkbar, men det gjelder kun for den tykte teksten.

 

 

Flere nye kilder for Borre

15. mai ble det publisert enda flere lister fra DIS-Vestfold. Denne gangen var det i hovedsak Borre som det kom mange lister for, men vi finner også en for Våle. Listen fra Våle er registrert av Statsarkivet i Bergen som en del av 1814 prosjektet.

Du også følge med på status på det som registreres i regi av DIS-Vestfold og de andre distrikstlagene på denne siden. Ved å klikke på overskriftene kan du sortere listen som du vil. Skulle du få lyst til  åbidra er det bare å sende en epost til koordinator Rune Helland.

 1. 15.05.2014 Ministerialbok for Borre prestegjeld, Borre sokn 1878-1896 (0717Q) (Innmeldte)  DP DIS-Vestfold
 2. 15.05.2014 Ministerialbok for Borre prestegjeld, Borre sokn 1878-1896 (0717Q) (Dødfødte)  DP DIS-Vestfold
 3. 15.05.2014 Ministerialbok for Borre prestegjeld, Borre sokn 1878-1896 (0717Q) (Utmeldte)  DP DIS-Vestfold
 4. 15.05.2014 Ministerialbok for Borre prestegjeld, Borre sokn 1878-1896 (0717Q) (Utflyttede)  DP DIS-Vestfold
 5. 15.05.2014 Ministerialbok for Borre prestegjeld, Borre sokn 1878-1896 (0717Q) (Konfirmerte)  DP DIS-Vestfold
 6. 15.05.2014 Ministerialbok for Borre prestegjeld, Borre sokn 1878-1896 (0717Q) (Innflyttede)  DP DIS-Vestfold
 7. 15.05.2014 Ministerialbok for Borre prestegjeld, Borre sokn 1878-1896 (0717Q) (Viede)  DP DIS-Vestfold
 8. 15.05.2014 Ministerialbok for Våle prestegjeld, Våle sokn 1808-1814 (0716P) (Viede)  DA Statsarkivet i Bergen
 9. 15.05.2014 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1752-1806 (0717Q) (Begravde)  DP DIS-Vestfold
 10. 15.05.2014 Ministerialbok for Borre prestegjeld 1807-1814 (0717Q) (Begravde)  DP DIS-Vestfold
 11. 15.05.2014 Ministerialbok for Borre prestegjeld, Borre sokn 1878-1896 (0717Q) (Døpte)  DP DIS-Vestfold
 12. 15.05.2014 Ministerialbok for Borre prestegjeld, Borre sokn 1878-1896 (0717Q) (Begravde)  DP DIS-Vestfold
 

Foredrag med Sverre Mørkhagen

DIS-Vestfold, 15. mai 2014, klokka 18:30

Tittel: Medlemsmøte DIS-Vestfold Sted: Stokke Bygdetun

Om emigrasjon, drømmen om et nytt liv og hvordan det gikk.

Velkommen til et spennende foredrag om nordmenn som dro til Amerika, hvorfor de dro og hvordan.
Foredragsholder Sverre Mørkhagen har skrevet to bøker, og arbeider nå med den tredje i serien om emigrasjon til Amerika. Bind 1 forteller mye av bakgrunnshistoriene og oppstarten til emigrasjon og er en spennende og lærerik kilde for alle slektsforskere. Bind 2 omhandler hvordan det gikk med de som slo seg ned i USA.
    
Forfatteren har med seg disse bøkene for salg på møtet, og de koster da kr 400,- pr stykk. 
 
 

Nytt hos Digitalarkivet

I forbindelse med 1814-prosjektet dukker det stadig opp nye lister på Digitalarkivet. Noen av disse listene er ikke helt komplette fordi man har registrert det som dekker peioden 1801-1815. Men det publiseres også hele lister som er transkribert og korrekturlest i regi av DIS-Vestfold og registreringsgruppen i DIS-Sande.
Her er en liten oversikt over noen av de nyeste kildene fra Vestfold som er lagt ut:

 1. 05.05.2014 Ministerialbok for Skoger prestegjeld 1873-1884 (0712Q) (Viede)  DP DIS-Sande
 2. 05.05.2014 Ministerialbok for Larvik prestegjeld 1884-1910 (0707P) (Begravde)  DP DIS-Vestfold
 3. 24.04.2014 Ministerialbok for Lardal prestegjeld 1733-1815 (0728P) (Begravde)  DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 4. 24.04.2014 Ministerialbok for Lardal prestegjeld 1733-1815 (0728P) (Viede)  DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger
 5. 24.04.2014 Ministerialbok for Lardal prestegjeld 1733-1815 (0728P) (Døpte)  DA Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger