DIS-Norge
 
  English Norsk  

juni 2014

Mange oppdateringer i gravminnebasen

De siste månedene har det kommet ut mange oppdateringer av data til gravminnebasen, og særlig gjelder dette Vestfold. Det skyldes i stor grad at vi fikk tilsendt oppdateringer fra de tre store kommunene Larvik, Sandefjord og Tønsberg som alle har mange og dels store gravplasser. I tillegg har vi fått data fra kirkevergen i Re, og både Sande og Svelvik er nylig oppdatert med bilder.

At så mange oppdateringer kan publiseres så fort skyldes at det nå er flere som bidrar med jobben i form av sammenslåing av nye og gamle data. Denne jobben er også med på høyne kvaliteten på innholdet i basen.

Med disse oppdateringene er antall navn for Vestfold økt med over 5.000 siden 1. april, men enda viktigere er det at nå er enda flere felt fylt inn hvor det tidligere manglet informasjon, og mange flere har nå fått med bilder i basen. 

Listen under er hentet fra nyhetslisten for Gravminner hvor vi viser de som gjelder Vestfold. Listen på siden til Gravminner viser selvsagt alle oppdateringer som har kommet ut for hele landet.

08.06.2014  Langestrand øvre & nedre, Larvik, Vestfold  
08.06.2014  Undersbo, Larvik, Vestfold - oppdatert  
08.06.2014  Hedrum & Tjølling, Larvik, Vestfold - oppdatert 
08.06.2014  Tanum & Torsrød, Larvik, Vestfold - oppdatert 
08.06.2014  Kvelde & Stavern, Larvik, Vestfold - oppdatert 
08.06.2014  Berg & Kjose, Larvik, Vestfold - oppdatert  
08.06.2014  Hvarnes, Larvik, Vestfold - oppdatert  
08.06.2014  Berg gamle, Larvik, Vestfold  
08.06.2014  Slagen, Tønsberg, Vestfold - oppdatert  
06.06.2014  Ramnes, Re, Vestfold - oppdatert
31.05.2014  Søndre Slagen, Tønsberg, Vestfold - oppdatert  
29.05.2014  Tønsberg gamle, Tønsberg, Vestfold - oppdatert  
24.05.2014  Vallø kapell, Tønsberg, Vestfold - oppdatert  
24.05.2014  Sem, Tønsberg, Vestfold - oppdatert  
11.05.2014  Våle, Re, Vestfold - oppdatert
23.04.2014  Undrumsdal, Re, Vestfold - oppdatert
19.04.2014  Vivestad, Re, Vestfold - oppdatert
18.04.2014  Fon, Re, Vestfold - oppdatert
01.04.2014  Eidsfoss, Hof, Vestfold - oppdatert
01.04.2014  Bekkestranda, Sande, Vestfold - oppdatert
01.04.2014  Hem, Lardal, Vestfold - oppdatert