DIS-Norge
 
  English Norsk  

desember 2014

Julemøte om bygging av Saga Oseberg og kvinners rolle i vikingtiden.

På vårt julemøte ved Stokke Bygdetun torsdag 18. desember kl. 18:30 får vi besøk av skipsbygger Geir Magne Røvik.
Han har vært den ledende kraften bak byggingen av Saga Oseberg.
Geir skal fortelle om byggingen av Saga Oseberg, kopien av Osebergskipet. Han skal også fortelle om det pågående prosjektet på Vikingodden i Tønsberg som er en rekonstruksjon av Klåstad skipet.

Siden det er juletider vil vi også høre litt om kvinnens rolle i vikingtiden og kanskje spesielt om hennes rolle i datidens julefeiring.

Klåstadskipet omtales som Norges fjerde vikingskip. Det ble funnet allerede i 1893, men først gravd ut i 1970. Skipet er utstilt på Slottsfjellmuseet i Tønsberg

Geir Magne Rørvik

Klåstadskipet ble funnet på et jorde innerst i Viksfjord i Larvik, ganske nær Kaupangen i Skiringssal. Man tenker seg at skipet har forlist ute på Vikskilen og har havnet synkeferdig innerst i Klåstadkilen. Skipet er noe ødelagt av arbeid med å drenere jordene der det ble funnet. Skipet er trolig fra 900-tallet. Klåstadskipet skiller seg på flere måter fra de mer kjente vikingskipene OsebergGokstad og Tune. Det er sunket ned og gjenfunnet på tidligere havbunn, mens de tre andre skipene er gravgods. Klåstadskipet er trolig et lasteskip og er årringsdatert til ca. 990.
Som andre vikingskip er det klinkbygd. Det hadde keiper til årer. Kjølen er 16,15 meter lang, og dermed litt mindre enn Gokstadskipet. Da skipet gikk tapt var det en last ombord av brynesteinemner fra Eidsborg i Telemark.
 

Foto:Willy Fredriksen

 

Ramnesiana digitalisert

 

Stadig flere historielag tar i bruk nettsider for å publisere de gamle årbøkene som de har utgitt opp gjennom årene. 
 

Ramnes historielag har digitalisert sitt årlige skrift Ramnesiana. Dette er nå tilgjengelig på historielagets hjemmeside.

Ramnesiana ble utgitt i årene 1977 – 2002, og er et årsskrift for Ramnes Historielag, som omfatter gamle Ramnes kommune, med soknene Ramnes, Fon og Vivestad.
Her finnes mange historier fra de nevnte bygder, så her kan det være mye å boltre seg i for de av dere som har aner fra de nevnte bygdene i Vestfold.  Utgavene er i pdf, og er søkbare. 

Fra 2003 er det utgitt Re-Minne, et samarbeid mellom historielagene i Ramnes og Våle. Planen er å gjøre også disse tilgjengelig.

Ramnesiana - tidsskrift for Ramnes historielag