DIS-Norge
 
  English Norsk  

januar 2015

Vestfoldarkivet langåpne dager

Vestfoldarkivets arkivsamling er tilgjengelig for alle.
For å få oversikt over hvilke arkiver vi har, besøk vår hjemmeside og se under «Våre samlinger - Arkiver A-Å».
Ut over ordinær åpningstid på lesesalen som er onsdager og fredager fra 09-15, tilbyr Vestfoldarkivet langåpen lesesal (09-19.30) på følgende datoer i 2015:

Våren 2015:

 • Onsdag 28.01.2015
 • Onsdag 25.02.2015
 • Onsdag 25.03.2015
 • Onsdag 29.04.2015

Høsten 2015:

 • Onsdag 30.09.2015
 • Onsdag 28.10.2015
 • Onsdag 25.11.2015

Lesesalen.
Se Vestfoldarkivets program for våren 2015
Se vårens program

På lesesalen kan man få hjelp til å søke i Arkivportalen og finne fram i arkivene.
På enkelte av de langåpne dagene presenteres arkivdykk med smakebiter fra arkivene eller fotosamlingene, filmklipp etc.
Følg med på våre hjemmesider for fortløpende informasjon.

 

Forslag ærespris 2015

 1. DIS-Vestfolds Ærespris kan tildeles enkeltpersoner eller foreninger som har gjort en spesielt stor innsats for slektsforsker miljøet i Vestfold gjennom flere år.
 2. Ved valg av kandidat skal det legges vekt på ett eller flere av følgende punkter: 
  a)      at kandidaten har utøvd et arbeid som inspirerer andre til å arbeide med slektsforsking. 
  b)      hjulpet andre slektsforskere 
  c)      opplæring av slektsforskere 
  d)      arbeidet med tilgjengliggjøring av slektsforsker materiale 
  e)      deltatt i viktige organisatorisk arbeid
 3. Kandidaten må ikke nødvendigvis være medlem i DIS-Norge eller bo i Vestfold.
 4. Kandidater til DIS-Vestfolds ærespris kan foreslås av alle medlemmer av DIS-Vestfold som har vært medlem i minst ett år.
 5. Forslag til kandidater skal sendes DIS-Vestfolds styre innen 4 uker før årsmøtet.
 6. Med basis i innkomne forslag er det styret i DIS-Vestfold som velger ut mottager av prisen.
 7. DIS-Vestfolds Ærespris deles fortrinnsvis ut på foreningens årsmøte i mars.
 8. Dersom styret i DIS-Vestfold ikke finner at noen av kandidatene tilfredsstiller kravene til Æresprisen kan man velge å ikke dele ut noen pris.
 9. Man kan ikke tildeles DIS-Vestfolds Ærespris dersom man sitter som styremedlem.
 10. DIS-Vestfolds Ærespris består av en gravert vase, diplom og blomster.
 11. Endring i disse statutter skal godkjennes av DIS-Vestfolds medlemmer på årsmøtet.
 12. Med mindre det foreligger svært spesielle omstendigheter skal DIS-Vestfolds Ærespris kun utdeles til samme person eller forening én gang. Styret i DIS-Vestfold står fritt til å gjøre unntak i de tilfeller de finner det naturlig og nødvendig.

Årsmøtet i DIS-Vestfold er torsdag 19. mars 2015. Det betyr at forslag til ærespris må være styret i hende innen 20. februar. 

Send inn ditt forslag og begrunnelse til styret på adressen epost@vf.disnorge.no

 

Fler eksamensprotokoller.

Digitaliseringsprosjektet til DIS-Vestfold går stadig framover, og listen over kilder som er skannet blir lenger for hver uke. 

Siste tilskudd til publiserte kilder er en søkbar oversikt for protokollen med uteksaminerte skipperelever ved Sandefjord Sjømannsskole perioden 1914-1926. Lisbeth Akerholt har laget et regneark med navn, fødested, fødselsdato, hovedkarakter og dato for eksamen. I denne listen kan man søke og finne de sidene i protokollen man vi se på. Lenke til bilde av hver side finner man i kolonnen Bilde

Tidligere er protokoll for perioden 1912-1917 lagt ut på samme måte.

Alle kildene legges ut ved hjelp av publiseringsverktøyet Flippingbook som gjør at det er lett å se på kildene på både pc, nettbrett og mobil. Her kan man fritt laste ned enkeltsider i PDF-format dersom man ønsker det. Slik dokumentasjon er alltid morsomt å ha med som opplysninger når man legger inn data i slektsprogrammet sitt.

De søkbare listene er forbeholdt medlemmer av DIS-Norge, og som medlem bør man logge seg på nettsidene våre slik at de får mest mulig tilgang. 

Onsdag 21. januar var det et møte for å planlegge hvilke kilder som det skal jobbes med framover, og det vil fortsatt bli mye fokus på maritime kilder og skoler, men også mange andre ting vil bli dekket framover. Vi ønsker oss også enda flere til å delta i denne dugnadsjobben. Har du lyst til å bidra så ta kontakt. Det er givende å jobbe med, og ikke minst vil du få mulighet til å lære mer om alle trinnene fra skanning til ferdig publisert kilde.

Eksamensprotokoll for Skipperelever ved Sandefjord Sjømandsskole 1914-1926
Eksamensprotokoll for Skipperelever ved
Sandefjord Sjømandsskole 1914-1926

Søkbar liste (for medlemmer)

 

Er du heldig kan du finne underskriften til noen av dine kvinnelige aner her

Visste du at i forbindelse med 100 års jubileet for kvinners stemmerett i 2013 hadde Stortinget samlet, digitalisert og gjort tilgjengelig underskriftsedler til støtte for kvinners sak.

Her kan du finner underskriften til mange kvinner i vårt langstrakte land.
Underskriftsedler for 1905 er delt inn i fylker og steder. 

Les mer om hva som skjedde i 18901905 og 1907 samt at du finner underskriftsedler fra de forskjellige årene på disse sidene.

Hele saken kan du lese mer om på Stortinget sine sider for Stemmerett for kvinner 1913-2013

 

Gravminner fra Hvasser på plass

Enda en ny kirke er nå på plass i Gravminnerbasen

Data for Hvasser kirke er i dag 18. januar publisert med 650 navn og bilder. Dette er første gang vi får inn data fra Hvasser, og med dette har vi nå snart dekket samtlige kirker i Vestfold. 

Fotografering og registreringer er utført av Arne Heilo, Bente Heilo, Tulle Bøe og Kari Sundsåsen.

Takkk til alle bidragsytere som har gjort et godt arbeid til glede for mange slektsforskere. Like viktig er også at de med fotograferingen har bevart viktige kulturhistoriske minner.

 

 

Aviser som kilde

På medlemsmøtet i Stokke torsdag 15. januar holdt Lars Jørgen Ormestad et foredrag om bruk av aviser som kilde. 

Mange aviser er tilgjengelig som mikrofilm på biblioteket, og dersom man besøker Nasjonalbiblioteket får man tilgang til svært mange aviser.

En lang rekke aviser er nå tilgjengelig også på nett hjemmefra, noen som betalingstjeneste og andre hos Nasjonalarkivet.

Et eksempel på en gratis og søkbar kilde er annonser fra Tønsbers Blad som skrevet av og publisert på nettsidene til Slekt.no

Du finner hele foredraget til Lars Jørgen som PDF, eller ved å klikke på bildet til høyre.

 

GRUNNKURS I SLEKTSFORSKING

I forbindelse med den pågående NRK serien "Hvem tror du at du er?" arrangerer DIS-Vestfold på nytt sitt Grunnkurs i slektsforskning.

Denne gang holdes kurset på Kongseik Ungdomsskole ved Tønsberg.

Kurset holdes følgende dager 

Onsdag 21. januar
Onsdag 28. januar
Onsdag 4. februar

Kurset varer fra kl 1800 til 2100.

Kursleder er Lars Jørgen Ormestad

Erfaringen fra tidligere er at det fort fylles opp så det lønner seg å melde seg på så snart du vet at du har lyst til å delta. Selvom det er et "Grunnkurs" er kurset også meget godt egnet for de som trenger en oppdatering på hvor man finner slektsinformasjon ved hjelp av internett.

 

Compania Argentina de Pesca

Dersom du har aner som jobbet med hvalfangst på Grytviken på Syd-Georgia har du nå mulighet til å finne ut mer om dem. 
I digitaliseringsprosjektet har vi nå skannet seks protokoller som dekker perioden 1916-1957. Bøkene viser navn på de ansatte, hvilken jobb de hadde og lønnen deres.
Her ser du de tre første av de seks protokollen. Du finner alle disse protokollene under Maritime kilder

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917Trækliste for Compania Argentina de Pesca, Buenos Aires
1916-1925

Eksamensprotokoll for Skipperelever ved Sandefjord Sjømandsskole 1914-1926Trækliste for Compania Argentina de Pesca, Buenos Aires 
1925-1928

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1912-1917Trækliste for Compania Argentina de Pesca, Buenos Aires
1928-1931

 

Godt Nytt År

Et Riktig Godt Nytt År til alle slekstforskere.

Året starter svært bra med en nye runde programmer i Nrk-serien Hvem tror du at du er. 
Det har allerede vært vist to episoder i år. Det første programmet var med Geir Lippestad, og gårsdagens program var med Jon Almaas. Begge fortalte gripende historier, og selv erfarne slektsforskere lærte nok mye her. 

At dette er programmer som fenger merker vi godt i DIS-Vestfold, for mange melder seg inn om dagen. Disse har sikkert et ønske om lære seg mer om hvordan man driver med slektsforskning, og da er det godt at vi har så mange møteplasser rundt om i fylket. Med lokale grupper både i Larvik, Sandefjord, Re, Tønsberg og Sande skulle det være gode muligheter å finne hjelp og inspirasjon. 

Med stadig flere medlemmer er det også godt å kunne fortelle at det snart vil bli enda et nytt grunnkurs. Datoer vil bli publisert så fort kurssted er avtalt.