DIS-Norge
 
  English Norsk  

februar 2015

Tre skoleprotokoller

Siste tilskudd av digitaliserte kilder er tre protokoller fra hver sin Vestfoldby, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. 
Alle tre er skoleprotokoller, hvorav to av dem dekker maritime skoler.  

Larviks kommunale Middelskole - Elevregistre 1906-1909

Larviks kommunale Middelskole
Elevregistre 1906-1909
Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1917-1931

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1917-1931
Tønsberg Maritime Videregående Skole - Eksamensprotokoll 1918-1938

Tønsberg Maritime Videregående Skole - Eksamensprotokoll 1918-1938
 

USA-tur høsten 2015

Da er alt klart for påmelding til USA-turen i regi av DIS-Norge og i samarbeid med Escape Travel AS.

Påmelding skal skje skriftlig på egen påmeldingsblankett som sendes med e-post eller vanlig post til DIS-Norges kontor senest 15. mars.

 

Presentasjon av Vestfoldarkivet og skannegruppen

Onsdag 25. februar er det kveldsåpent på Vestfoldarkivet og denne dagen vil også skannegruppen i DIS-Vestfold være på plass. Nå har alle en flott mulighet til å se hvordan man jobber med de mange kildene som skannes før de blir publisert på nettsidene våre. Kanskje får du også lyst til å være med litt i dette arbeidet. Det er en glad gjeng som koser seg med jobben og ikke minst ser gleden i å publisere kilder som vi alle kan ha stor nytte av.

Ta turen innom og se hva vi holder på med og få innsikt i hvordan man jobber med kilder.

Dersom du er usikker på hvor Vestfolkarkivet ligger så har de laget en veibeskrivelse.

 

Kulturarv i Vestfold på februarmøtet

 

Anitra Fossum
Foto: Trude Aga Brun

På medlemsmøtet i Stokke torsdag 19. februar får vi besøk av arkeolog Anitra Fossum fra Kulturarv Vestfold. Hun vil fortelle om hvordan fylkeskommunen arbeider med bevaring og formidling av kulturminner. 

Mye av det som fylkeskommunen arbeider med i denne sammenheng er nok ukjent for mange av oss. Dette blir derfor en meget god anledling til å lære mer om hva som skjer på kulturarv fronten i Vestfold. Kanskje blir det en liten vinkling inn imot slektsforsking også.

På Kulturarv Vestfolds websider kan vi lese følgende:

"Kulturminnene er kikkehull til fortiden og inspirasjon for fremtiden.

Fortellinger om fortiden skapes i vår egen tid. Gravhauger, sverd, gamle veier og bruer, bygningsmiljøer, kirker og forlatte åkrer fester historiene i landskapet. Kulturminnene må forvaltes slik at vi og de som kommer etter oss, kan bruke dem og lære av dem. 

Kulturarvs viktigste oppgaver

  • Vi tilrettelegger kulturminner og åpner rom for opplevelse og undring i landskapet. 
  • Vi deler kunnskap med vestfoldsamfunnet i digital form og i møte med menneskene.
  • Vi arbeider for at alle fredete bygninger og anlegg skal være i tilfredsstillende stand innen 2020.
  • Vi vil forenkle gjennomføringen av arkeologiske undersøkelser for å spare samfunnet for unødig bruk av tid."

Anitra Fossum koordinerer utviklingsprosjekter, vedlikeholder nettsider, sosiale medier og følger opp Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Utdannet fjernsynsprodusent og arkeolog med spesialisering i jakt og fangst på rein. Interessert i informasjon og kunnskapsdeling, lovverk og høyfjellsarkeologi. 

 

 

 

Anitra Fossum med forskere fra LBI ArchPro og NIKU på Kaupang.
Foto: Øyvind Arntsen

Etter kaffepausen vi se på bruk av data lagret i "skyen". 
Dette kan være svært nyttig både for å ha de samme data tilgjengelig på flere maskiner, som sikkerhetskopi, eller for å dele med andre. Men det kan også være litt farlig dersom man ikke har satt seg inn i hvordan de forskjellige løsningene virker.
Det finnes etter hvert mange løsninger og leverandører, men desto viktigere er det å planlegge litt hvorden man ønsker å bruke "skyen".