DIS-Norge
 
  English Norsk  

januar 2016

Folketellingen 1891 for Larvik på nett

Personseddel fra folketellingen 1891 i larvik

Folketellingen fra 1891 for Larvik kjøpstad er nå fullt søkbar på Digitalarkivet, og den omfatter over 11.500 personer.

Tellingen for Larvik, som er registrert av Jenny Emelia Nikolaisen, er den første fra Vestfold som er registrert slik at den kan søkes i. At det i tillegg er fra en by i Vestfold er viktig for de som leter ettter sine aner. På slutten av 1800-tallet begynner mange å flytte inn til de større byene og blir straks vanskeligere å finne.

Folketellingene fra 1891 er heller ikke likefrem å jobbe med i den skannede utgaven fordi den er tredelt. Først må man finne fram i tellingskretsen, deretter i huslistene og til slutt i personsedlene.

Så langt er kun 10% av de 550 1891-tellingene vi finner på Digitalarkivet ferdig transkribert, men vi håper å få ut enda flere i løpet av året. 

 

 

 

Forslag ærespris 2016

 1. DIS-Vestfolds Ærespris kan tildeles enkeltpersoner eller foreninger som har gjort en spesielt stor innsats for slektsforsker miljøet i Vestfold gjennom flere år.
 2. Ved valg av kandidat skal det legges vekt på ett eller flere av følgende punkter: 
  a)      at kandidaten har utøvd et arbeid som inspirerer andre til å arbeide med slektsforsking. 
  b)      hjulpet andre slektsforskere 
  c)      opplæring av slektsforskere 
  d)      arbeidet med tilgjengliggjøring av slektsforsker materiale 
  e)      deltatt i viktige organisatorisk arbeid
 3. Kandidaten må ikke nødvendigvis være medlem i DIS-Norge eller bo i Vestfold.
 4. Kandidater til DIS-Vestfolds ærespris kan foreslås av alle medlemmer av DIS-Vestfold som har vært medlem i minst ett år.
 5. Forslag til kandidater skal sendes DIS-Vestfolds styre innen 4 uker før årsmøtet.
 6. Med basis i innkomne forslag er det styret i DIS-Vestfold som velger ut mottager av prisen.
 7. DIS-Vestfolds Ærespris deles fortrinnsvis ut på foreningens årsmøte i mars.
 8. Dersom styret i DIS-Vestfold ikke finner at noen av kandidatene tilfredsstiller kravene til Æresprisen kan man velge å ikke dele ut noen pris.
 9. Man kan ikke tildeles DIS-Vestfolds Ærespris dersom man sitter som styremedlem.
 10. DIS-Vestfolds Ærespris består av en gravert vase, diplom og blomster.
 11. Endring i disse statutter skal godkjennes av DIS-Vestfolds medlemmer på årsmøtet.
 12. Med mindre det foreligger svært spesielle omstendigheter skal DIS-Vestfolds Ærespris kun utdeles til samme person eller forening én gang. Styret i DIS-Vestfold står fritt til å gjøre unntak i de tilfeller de finner det naturlig og nødvendig.

Årsmøtet i DIS-Vestfold er torsdag 17. mars 2016. Det betyr at forslag til ærespris må være styret i hende innen 17. februar. 

Send inn ditt forslag og begrunnelse til styret på adressen epost@vf.disnorge.no

 

Sterke sammen

"Sammen står vi sterkere" kan vi lese i Østlandsposten 18. januar.

Norges kulturvenforbund samlet lørdag 16. januar mange av sine medlemsforeninger og Vestfold museum til et møte i Larvik hvor temaet var tettere samarbeid for å dra nytte av hverandres kunnskap og ressurser. 

DIS-Norge, Slekt og data, er en av de mange medlemsforeningene, og fra DIS-Vestfold deltok nestleder Lars Jørgen Ormestad sammen med leder av DIS-Larvik Vidar Øverlie.

På denne samlingen fikk alle mulighet til å presentere sin forening og sine pågående prosjekter slik at alle ble mer kjent med hverandre. 

Som et ledd i det videre arbeidet fikk DIS-Vestfold i oppdrag å innkalle til den neste samlingen i regionen. Stedet blir Pukkestad gård med sandefjord husflidlag som vertskap.

 

Vårprogram 2016 Vestfoldarkivet

Da har vi gleden av å presentere Vestfoldsarkivets vårprogram for 2016. Her finner vi hvilke dager de har langåpent og hvilke andre arrangementer som finner sted første halvår 2016.

ONSDAG 20. JANUAR kl. 10.00 -15.00
ARKIV- OG MUSEUMSFORMIDLING – Nettverksmøte for Buskerud og Vestfold

LØRDAG 23. JANUAR kl. 13.00 – ca 14.30
MARKERING AV HOLOCAUSTDAGEN – I samarbeid med Hvalfangstmuseet

ONSDAG 27. JANUAR kl. 9.00 – 19.30
LANGÅPEN LESESAL OG SLEKTSHISTORISK TEMAKVELD – Kurs i gotisk skrift – I samarbeid med DIS Vestfold (klokken 18)

TIRSDAG 16. FEBRUAR kl. 13.00 – 14.00
FOREDRAG: MUNCHS HUS OG JAKTEN PÅ KILDEMATERIALE – Lise Emilie Talleraas

ONSDAG 2. MARS kl. 9.00 – 19.30
LANGÅPEN LESESAL OG OMVISNING – Fokus på skipsmodeller og skipstegninger (klokken 18)

ONSDAG 30. MARS kl. 9.00 – 19.30
LANGÅPEN LESESAL OG OMVISNING – Se Vestfoldmuseenes skjulte skatter (klokken 18)

ONSDAG 27. APRIL kl. 9.00 – 19.30
LANGÅPEN LESESAL OG SLEKTSHISTORISK TEMAKVELD – Sjøfolk i arkivene – I samarbeid med DIS Vestfold (klokken 18)

 

Klassebilder fra Skiringssal

Klassebilde Skiringssal 1905Hva er vel mer spennende enn gamle bilder?
Fra Digitaliseringsprosjektet har vi nå fått en lang rekke gamle klassebilder fra Skiringssal ungdomsskole.

Bildene er fordelt på åtte serier og dekker perioden 1889-1979. I tillegg er det et fotoalbum med blant annet bilder fra skolen og undervisningen

Det flotte er at for de fleste av bildene er det skrevet navn på alle personene på bildene. Dermed har man en flott mulighet til å finne sine egne aner og se dem i deres miljø på skolen. Ikke minst er det morsomt å se klesstil og mote fra den gang.

Bildet til høyre er tatt i 1905.
Du finner alle bildene under Digitaliserte kilder - Sandefjord.