DIS-Norge
 
  English Norsk  

februar 2016

ellers i frihed

ellers i frihedMå vaskes og stelles. Vinduet i hendes Værelse er forsynet med Gitter og Døren holdes stængt om Natten. Ellers er hun i Frihed.

Her ser vi at Ole Nilsen Akerholt i Hof får betalt for å ta seg av Johanne Marie Hansdatter som nok ikke helt kan ta vare på seg selv. 

Året er 1897, og dette er bare en av mange historier om et helsevesen før institusjonenes tid. Hvor finner man så slik informasjon. Det finner man i det som heter Fylkestingsforhandlinger. Bare navnet gjør nok at de fleste vegrer seg for å åpne slike bøker. Men nettopp flere av disse trykte bøkene er skannet av Vestfoldarkivet og publisert som ebøker av digitaliseringsprosjektet i DIS-Vestfold.

Du finner nå tre slike protokoller fra henholdsvis 1856, 1880 og 1897 under Vestfoldkilder.

Her kan du også finne informasjon om politiske saker i samtiden som er interessante i lokalhistorisk perspektiv, som anleggelsen av jernbanen i 1880-årene, utbygging av veier, broer og øvrige kommunikasjoner. Fordeling av bonusutbetalinger til lærere og biografiske opplysninger om lærere som fikk bonus. Samt masse annen informasjon fra Vestfold-samfunnet på 1800-tallet

 

Åsgårdstrand 1891

Hans Heyerdahl - Åsgårdstrand ca. 1887

Folketellingen for Åsgårdstrand 1891 er nå på nett.

Rune Helland har nå sammen med Rolf Kristensen registrert og korrekturlest denne folketellingen som er den andre i rekken fra Vestfold. 

Vi lar Hans Heyerdals maleri Fra Åsgårdstrand fra ca 1887 illustrere tiden tellingen er fra. 

Til denne registreringen brukes en enkel mal i Excel som gjør at Digitalarkivet lett kan lese inn og publisere dataene. 

Dersom du har lyst til å ta en av de gjenværende folketellingene er det bare å sende en epost til Rune Helland som vil gi deg en kopi av malen og noen gode tips på veien.

 

Folketelling for Sandefjord 1931

Folketelling for noen gater i Sandefjord i 1931 er nå skannet.

"Folketælling i Sandefjord den 15de December 1931" ble gjennomført av Sandefjords Kommunale Folkeregister. Den enkelte gårdeier eller bestyrer av bygård ble pålagt å fylle ut folketellingsskjemaene med personlister. Også familier og enkeltpersoner som var fraværende skulle påføres. Hvis folketellingsskjemaene ikke var ferdig utfylt og innlevert i underskrevet stand, kunne den enkelte gårdeier eller bestyrer bli ilagt mulkt.

I første omgang er Folketellingsskjemaene for de to gatene Pukkestadveien og Kathrineborggata skannet og publisert.

Ved gjennomgang av arkivboksene med dette folketellingsmaterialet, synes det å omfatte gatene på vestsiden av byen, Solvang/Nybyen og enkelte sentrumsgater som Kongensgate. Foreløpig gjennomgang kan dessverre tyde på at folketellingsmaterialet for bykjernen ikke er bevart.

DIS-Sandefjord tar sikte på å skanne og publisere de gjenstående gatene i de kommende ukene. 

 

Mange gode kandidater

Forslag til ærespris strømmer på så det er tydelig at mange legger merke til den flotte jobben som våre medlemmer utfører til glede for så mange.

Siden vi la ut nyheten her på nettsidene hvor styret ba om innspill til verdige kandidater har det kommet mange forslag. Ikke bare er antallet stort, men det er også mange forskjellige personer som foreslåes.  

Uten å komme inn på forslagene kan vi trygt si at alle innspill som er sendt inn viser til svært gode kandidater. Det fortsatt mulig å sende inn flere forslag til styret.

Årsmøtet i DIS-Vestfold er torsdag 17. mars 2016. Det betyr at forslag til ærespris må være styret i hende innen 17. februar. 

Send inn ditt forslag og begrunnelse til styret på adressen epost@vf.disnorge.no