DIS-Norge
 
  English Norsk  

april 2016

Æresprisen 2016

DIS-Vestfolds ærespris 2016 ble på årsmøtet tildelt Willy Fredriksen.

I begrunnelse for tildelingen av DIS-Vestfolds ærespris 2016 leser vi følgende:

Kandidaten har vært medlem av DIS siden 1998.

De fleste årene som medlem har han bidratt med organisatorisk arbeid for DIS-Vestfold.

Han har holdt kurs og flere foredrag på medlemsmøter og eksternt i andre foreninger og lag.

Han var en viktig bidragsyter i prosjektet Sjøinnrullings-DVD.

I 2008 arrangerte han sammen med Rolf Dahl slektsforskertur til Sverige (Kroppefjäll).

Han har vært en pådriver og bidragsyter for å gjøre DIS synlig i media.

Han har vært redaktør av medlemsbladet DIZ i 6 år 2009-2014.

Willy har sittet i styret i DIS-Vestfold i 10 år, hvorav 3 år som leder.

 

På bildet ser vi Willy på stand for DIS-Norge under Svenske Släktsforskerdager i Malmö i 2009.