DIS-Norge
 
  English Norsk  

oktober 2016

Jordmorskolen fra 1815

I 1815 ble det besluttet å starte jordmorundervisning i Norge.

Danskfødte dr. Magnus Andreas Thulstrup, prof. i kirurgi og fødselsvitenskap ved Universitetet i Kristiania, sto for den første undervisningen, og i 1818 fikk Norge egen jordmorutdanning ved fødselsstiftelsen i Kristiania.

Eksamensprotokollene som her publiseres dekker perioden 1818 til 1922.
Søkbar database for uteksaminerte jordmødre ved Bergen fødselsstiftelse 1861-1919 ligger på DA: https://digitalarkivet.arkivverket.no/nn-no/gen/sok/15/100182

Siden vi nå dekker mye mer enn bare Vestfold er disse protokollene lagt under Digitaliserte kilder og Norge i menyen. Her vil det snart komme flere kilder fra inn og utland.

Disse protokollene er en medlemsfordel og man må derfor logge seg på nettsidene for å se dem. 

 

Hans Bogens samling

Hans Bogens samling, mannskapskort, A 1900-1930

Hans Bogens samling.

Hans Bogen, historiker og forfatter. Han har skrevet flere hvalfangstrelaterte bøker.

Slekt og Data Vestfold har scannet registerkort med personalia om ca. 6.500 hvalfangere samlet av Bogen, dekker fortrinnsvis årene 1900-1930. Kortene inneholder opplysninger om navn, fødselsår, hjemsted, stilling, fartstid med navn på hvalbåt eller kokeri m.m. Det er svært varierende innhold på kortene, mange kort har kun navn og adresse, mens andre har omfattende opplysninger om den enkelte hvalfanger.

Samlingen etter Bogen består av korrespondanse, notater, avisutklipp, dagbøker, registerkort og referansemateriale. Ønsker man tilgang til det øvrige materialet, anbefales et besøk på Vestfoldarkivet, hvor samlingen oppbevares.

De skannede kortene er delt i 7 deler, og du alle på våre sider for Maritime kilder.

Hans Bogens samling, mannskapskort, A 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, B-F 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, G-I 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, J-K 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, L-M 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, N-P 1900-1930
Hans Bogens samling, mannskapskort, R-Ø 1900-1930

 

Langåpen lesesal på VA

Langåpen lesesalOgså denne høsten tilbyr Vestfoldarkivet langåpne dager på lesesalen i Sandefjord.

Slekt og Data Vestfold har i lang tid hatt et nært og godt samarbeid med VA, og som man ser fra plakaten deres vil vi også nå delta på de langåpne dagene.

Det vi vil bidra med er tips til alle som har spørsmål rundt slektsforskning.

Vestfoldarkivet har de også en lang rekke kilder som er spennende for slektsforskere som vil vite mer om temaer som sjøfart, hvalfangst og arbeidsliv.

 

LANGÅPENT HØSTEN 2016

Følgende onsdager er lesesalen åpen klokken 09.00 - 19.30:
28. SEPTEMBER
26. OKTOBER
30. NOVEMBER

Vel møtt på lesesalen i høst.

 

 

Nettsider er nede torsdag morgen.

Vår server og alle Slekt og Datas tjenester tas ned for planlagt vedlikehold tidlig torsdag morgen 06.oktober, fra klokken 07.00 til cirka 12.00. 

Dette betyr at nettsiden vår, samt alle tjenester, som Gravminner og Slektsforum, vil være utilgjengelig i dette tidsrommet. Vi beklager de ulempene dette måtte medføre.