DIS-Norge
 
  English Norsk  

november 2016

DIZ nummer 4-2016

DIZ nummer 4 - 2016Ganske utrolig og veldig gøy. Slik oppsummerer vår redaktør Tor Gervin bladet DIZ. 

Blant stoffet i denne utgaven av DIZ finner vi disse artiklene: 

  • Første og annen verdenskrig - Kilder i en dramatisk og uoversiktlig tid
  • Utvandrermuseet i Bremerhaven - Deutsches Auswanderer Haus
  • Vestfold Slektshistorielag - Slektssenteret på Nauen godt besøkt
  • Slektsforskerdagen - Over 100 besøkende i Bølgen kulturhus
  • Lars Brathagen: Gullklokke var ikke noe for en jernbinder
  • Iver Dørum døde på slaveriet... - Arkivsenteret Dora i Trondheim
  • Norske gårdsbruk - Vestfold  - Gårdshistorien bakover til før 1900
  • Nasjonalitetsmatrikler - Fortegnelse over rikenes undersåtter
  • Slekt og Data Tønsberg - Hyggelig møteplass, der folk deler erfaringer

Som man ser av disse titlene er det temaer som dekker mange områder så her burde det være både nyttig og hyggelig lesing for alle.

Som vanlig finner man medlemsbladet på nettsiden med oversikt over alle utgaver er publisert.

Som medlem av Slekt og Data kan man også lese bladene til de andre distriktslagene som utgir slike.

Både Oslo/Akershus, Hedmark og Østfold utgir medlemsblader som publiserers elektronisk på nettsidene.

 

Mannskapskort fra Salvesen

Mannskapskort fra Salvesen.

Onesimus Andersen representant for Chr. Salvesen & Co. ltd.

Historikk:
Onesimus Andersen (1889 - 1969) var Salvesens representant i Norge fra 1927 til 1969. I 1947 ble Svein Asplin ansatt hos Onesimus Andersen, og det var også han som drev virksomheten videre etter Andersens død i 1969.

Kontoret foresto forhyring av mannskaper til Salvesens flåte, utrustning og vedlikehold mellom sesongene, samt utbetalinger av pensjoner til mannskaper og etterlatte. Onesimus Andersen var representant for følgende av Salvesens selskaper:

-Polar Whaling Co. ltd. fanget på Labrador,
-Sevilla Whaling Co. ltd. med kokeriet Southern Venture og 15 hvalbåter.
-South Georgia Co. ltd. med kokeriet Southern Harvester og 7 hvalbåter.

Kontoret var stengt 1940 - 45. På det meste var det knyttet 8 - 10 personer til kontoret, som forhyrte opptil 1000 mannskaper pr. sesong til både norske og utenlandske hvalfangst-ekspedisjoner.

Hvis man leter etter et navn, kan det nok være lurt å sjekke ALLE navn under den spesifikke bokstaven. 
De publiserte kortene er også gjort søkbare, det vil si det som er skrevet med maskin. Det betyr at korten kan brukes på flere måter enn bare å bla i. 

Kilde: Vestfoldarkivet.

 

Bilbao

Generalkonsulatet i Bilbao - Fortegnelse over norske undersaatter 1908-1970

Slike fortegnelser er blitt kalt utenlandssvenskenes «husförhörslängd» er den likhet som de har i oppbygning og hva slags informasjon som er registrert, på tross av at kildetypen skulle dekke ganske annerledes behov. Siden Sverige og Norge hadde felles utenriksstasjoner i perioden 1814 til 1905, så finner man en rekke nordmenn i disse protokollene på 1800-tallet. Etter Norges selvstendighet i 1905 ble praksisen med slike protokoller videreført. For generalkonsulatet i Bilbao er det bevart slike nasjonalitetsmatrikler for perioden ca 1870 til 1970.

I nasjonalitetsmatriklene/ «fortegnelser over norske undersaatter» er personene ført inn med opplysninger om deres navn, anmeldelsesdato, yrke/stilling, fødselsdato og år, fødested, når vedkommende forlot Norge (Sverige), om personen har forbeholdt seg statsborgerrett, bosted (i enkelte tilfelle også gateadresser), underskrift til anmelder, opplysning om matrikkelattestens varighet og anmerkninger om den enkelte person, deriblant opplysninger om dødsfall, flytting mm. Som en kan se så inneholder denne arkivtypen en rekke biografiske opplysninger om utvandrede nordmenn som man ellers sjelden har tilgang til.

Dette er en av mange kilder som bare er tilgjengelig for medlemmer av Slekt og Data. Husk at det er lurt å være pålogget på nettsidene slik at du ser alt som ligger her.