DIS-Norge
 
  English Norsk  

desember 2016

Ny avtale om digitalisering av kirkebøker.

Kirkebok for DELK 1872-1906

Slekt og Data Vestfold har nå inngått en avtale om digitalisering av kirkebøkene til DELK.

DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn) ble stiftet allerede i 1872, under det klingende navnet «Den evangelisk-lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskab med flere steder». Kirkesamfunnet har sine røtter i en haugiansk bevegelse som oppsto i indre Vestfold etter Hans Nilsen Hauges besøk i Vestfold på starten av 1800-tallet. Slike bevegelser var det mange av, dog med litt ulike organiseringsformer enn DELK. Det første tegnet på en bevegelse var etter lærebokstriden på 1860-tallet, som førte til at 76 foreldre i Ramnes tok barna ut av skolen. Etter vedvarende konflikter med sognepresten, skolestyret og biskopen førte dette til stiftelsen av kirkesamfunnet i 1872.

Den første kirkeboken som dekker Vestfold 1872-1906 er ferdig skannet, og legges nå ut her. Boka har litt vanskelig inndeling, så ved å trykke på "Innholdsfortegnelse" nederst i venstre hjørne, så finner du kategorier og årstall.

Rolf Dahl og Thom Johansen har jobbet to fredager, og Morten Thorvaldsen har tilrettelagt for publisering.

 

Store oppdateringer på Gravminner

Harald Lind har jobbet med EkebergNesten som en tidlig julegave - mye nytt på Gravminner.

De siste månedene har det vært jobbet mye med både bilder og bedre og oppdaterte data til Gravminnebasen. 

Siste tilskudd av data er en oppdatering for Vassås i Hof, registreringer for Andebu, og oppdateringer av Ekeberg i Sandefjord. 

Av disse var det veldig hyggelig å få med Andebu kirke. Dette er første gang vi har publisert noe fra Andebu kommune, og takket være Hege Dåpan som har tatt jobben med å fotografere kom dette nå på plass. For Andebu er altså alt av data basert på hennes bilder. Eldre og slettede gravminner vil man ikke finne her i første omgang. Hege har også bidratt flere andre steder som for eksempel i Undrumsdal.

Ekeberg i Sandefjord har vi lenge hatt data for takket være gode avtale med Sandefjord kommune, men det er først når Harald Lind tok kamera fatt at vi fikk både bilder og betydelig mer data å søke i.

Harald er slett ingen nykommer i dette prosjektet, for han har tidligere jobbet mye med fotografering og registrering til gravminneprosjektet for Hedrum og Eidsfoss for å nevne noen steder. 

Til registreringsjobben har Harald tatt over 7 tusen bilder, og sånt tar det tid å bearbeide i etterkant også. Men så har resultatet blitt veldig bra. Vi lar derfor et bilde av Harald illustrere en av de dyktige bidragsyterne her i Slekt og Data Vestfold.