DIS-Norge
 
  English Norsk  

mars 2017

Æresprisen 2017

Rune HellandSlekt og Data Vestfolds ærespris for 2017 gikk til Rune Helland.

I begrunnelse for tildelingen av æresprisen leser vi:

 • Kandidaten har vært medlem siden 1994
 • Laget oversikten Vestfoldgårder for våre nettsider
 • Har holdt kurs i slektsprogrammet Legacy
 • Startet med kilderegistrering i 2001
 • Har holdt kurs i kilderegistrering og bruk av programmet Augustus
 • Har både registrert kirkebøker og lest korrektur for andre registratorer
 • Har registrert Folketellingen 1891 for Åsgårdstrand
 • Per 16/3-17 finner vi 264 lister som er under arbeid og ferdig publisert på DA. Av disse har kandidaten jobbet med rundt 200!
 • Overtok jobben som kilderegistreringskoordinator i Vestfold fra 2012

Vi gratulerer Rune med en svært velfortjent tildeling av Æresprisen 2017.

Også i år kom det inn flere gode forslag på kandidater. Det viser at mange ser og verdsetter den flotte innsatsen som medlemmer av Slekt og Data gjør til glede for så mange.

 

 

DIZ nummer 1-2017

Årets første utgave av DIZ er klart. 

Blant stoffet i denne utgaven av DIZ finner vi disse artiklene: 

 • Alle årsmøtepapirer samlet på et sted
 • Horda-Hauge kjent mann i sin tid
 • Fra Vivestad til Mars
 • Det ukjente slektsleddet
 • Medlemsintervju Ann Christin Eri
 • Redder gamle fotoarkiv
 • SvenskeTipset
 • Bistår i historieundervisningen

Som man ser av disse titlene er det temaer som dekker mange områder så her burde det være både nyttig og hyggelig lesing for alle.

Som vanlig finner man medlemsbladet på nettsiden med oversikt over alle utgaver er publisert.

Som medlem av Slekt og Data kan man også lese bladene til de andre distriktslagene som utgir slike.

Både Oslo/AkershusHedmark og Østfold utgir medlemsblader som publiserers elektronisk på nettsidene.

Dette er også første gang vi utgir bladet i HTML5-format i stedet for Flash slik som tidligere.
 

Fattigprotokoll for Våle 1742-1805

Fattigprotokoll fra Våle 1742-1805Fattigprotokoll fra Våle 1742-1805

Her er den nyeste skannede kilden fra skannegruppen som jobber på Vestfoldarkivet.
 
I følge Marit Slyngstad på Vestfoldarkivet kom denne protokollen med avlevering av Stokke Sparebanks arkiver. Dette er materiale som er avlevert av Stokke historielag.
 
Vi har ikke mer informasjon om denne protokollen enn det, og teksten utenpå sier vel igrunnen det meste:
Iarlsbergs Provstie, Waaler Prestegield, Protocol for de Fattigedekker tidsperioden 1742-1805.
 
 

Automattelefon

Automattelefonen 1942Rettleiing i å bruka den automatiske telefonen.

1. Ring aldri eit telefonnummer som De trur er det rette, men sjå fyrst etter i telefonkatalogen.
2. Lyft ikkje mikrotelefonen av før De veit kva for eit nummer De skal ringja til.
3. Høyr etter om De har summetonen før De sender nummeret.
4. Innstill siffera i rett rekkjefylgje slik som dei blir skrivne.
5. Før nummerskiva heilt til fingeren støyter mot stoppebaken.
6 . Slurv ikkje med nummersendinga. Lat nummerskiva gå tilbake av seg sjølv, bruk ikkje blyant eller liknande i sifferhola. Rør ikkje skiva eller gaffelen under samtale.
7 Hald mikrotelefonen rett framfor munnen når De snakkar.
8. Sei straks kven De er når De ringjer til nokon.
9. Svar straks med namn eller nummer når nokon ringjer til Dykk.

Bruk ikkje telefon i torever!

 

Denne flotte bruksanvisningen finner du i den siste telefonkatalogen som Slekt og Data Vestfold nå har skannet og publisert. Katalogen som er publiset er Rikstelefonkatalogen 1942 for Drammensdistriktet, Vestfold, Telemark og Sørlandet