DIS-Norge
 
  English Norsk  

Nykirke kirke

Nykirke kirke

 

Nykirke kirke Nykirke kirkes byggeår kjenner man ikke, men man antar at kirken er jevngammel med Borre kirke - bygget omkring 1100. Den har fire rom liggende etter hverandre og ligner Borre kirke. På Nykirke er tårnoppbyggingen rett over våpenhuset, og kirken har heller ikke synlig bindingsverk utvendig. I skrift er Nykirke kirke første gang omtalt i 1331. Kirken har hatt tre hovedreparasjoner. Om den første i 1686, forteller en gammel tavle, den andre i 1880-årene er også omtalt i en tavle som henger i koret. Kirken fikk da sakresti, den fikk to galleri over hverandre og en god del nytt inventar, bl.a. altertavle. Tredje hovedrestaurering fant sted i 1953. Det ble da gjennomført et gjennomgripende restaureringsarbeide. Kirken fikk igjen bare ett galleri, den fikk nye benker, elektrisk lys, prekestolen ble lagt om. Altertavle senket osv.
Kilde:Nykirke kirke 

Borreminne - Nykirke kirke 800 år

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Nord-Jarlsberg
Prestegjeld: Horten
Kirkene i Horten
Menighet: Nykirke


   

Alle foto: Willy Fredriksen