DIS-Norge
 
  English Norsk  

Om Slekt og data Vestfold

Slekt og Data Vestfold (DIS-Vestfold) ble stiftet 2. mars 1995 i Tønsberg, og er et lokallag av Slekt og Data. Foreningen har sine månedlige medlemsmøter på Stokke Bygdetun. Slekt og data Vestfold har i tillegg 5 lokale grupper rundt om i fylket. Disse gruppene har sine egne møteplasser og organiserer selv hvordan de vil arbeide lokalt. Noen av disse gruppene har ut over det å være en møteplass hvor man kan få hjelp og tips, satt i gang aktiviteter som kilderegistrering og brukergrupper for de forskjellige slektsprogram som medlemmene benytter.

Du finner en veibeskrivlse til Stokke bygdetun på kartene under, og møtene holdes i den store røde låven.
Stokke bygdetuns adresse er Moaveien 19, 3160 Stokke