DIS-Norge
 
  English Norsk  

Ramnes kirke

Ramnes kirke

 

Ramnes kirke er også reist en gang på 1100-tallet. Vi vet fra Snorre Sturlasons "Heimskringla" at det var en kirke da slaget på Re i 1177 sto. Den første kirken var uten våpenhus, sakristi, tårn og vinduer i de første århundreder. Vinduene kom på 1600-tallet, samtidig som lysåpningene ble murt igjen. Kirken er i romansk stil med rundbuer i vinduer og portaler. Kirken er spartansk og enkel som de fleste steinkirker fra middelalderen. Den er en blanding av uforanderlighet og forandring. De svære steinveggene har, bortsett fra det nord-vestlige hjørne, stått støtt siden forfedrene laget dem. Og inntil de metertykke murene er sakristiet og våpenhuset siden bygd til.

Ramnes kirke eksteriør

Tårnet, som er en firkantet takrytter med et svakt tilspisset spir, kom til på 1600-tallet, og er bygd som skikken var i distriktet. Ramnes kirke er viet til st. Peter og St. Paul, vi vet innvielsesdagen er den 7. mars, men vi vet ikke det eksakte årstal.

Kilde: Ramnes kirke

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Nord-Jarlsberg
Prestegjeld: Re og Kirken i Re
Menighet: Ramnes

Alle foto: Willy Fredriksen