DIS-Norge
 
  English Norsk  

Re

Her vil digitaliserte kilder fra regionen som i dag utgjør Re kommune, bli publisert. I første omgang er det snakk om kilder som er deponert til Statsarkivet i Kongsberg, men på sikt håper man også å få anledning til å digitalisere og publisere kommunale kilder i form av valgmanntall, skattemanntall og skoleprotokoller fra Våle og Ramnes herreder frem til begynnelsen av 1900-tallet.

  Fattigprotokoll fra Våle 1742-1805
Fattigprotokoll fra Våle 1742-1805
Matrikulerede eiendomme i Ramnes Herred 1905
Intervjuer Våle og Ramnes
1941-44


Skyssdagbok for Sollerød i Våle,
1841-1844

Ikke søkbar
Filstørrelse:89 Mb
Dokumentasjon 


Varetektsfanger i Våle
1846-1859

Ikke søkbar
Filstørrelse:13 Mb
Dokumentasjon
 

 
Mandtal over de Laugrettespliktige
i Waale Thinglaug for aarene
1861-1864
Ikke søkbar
Filstørrelse: 17,21 Mb


Mandskabstegningsrulle for
Waaleske Kompan 1840

Ikke søkbar
Filstørrelse:7 Mb
Dokumentasjon


Barn i skolepliktig alder i Ramnes
prestegjeld 1841-1844

Ikke søkbar
Komprimert mappe med enkelt-
stående elevlister

Filstørrelse: 38 Mb
Dokumentasjon

Matrikulerede eiendomme i Ramnes Herred 1905
Matrikulerede eiendomme i
Ramnes Herred 1905