DIS-Norge
 
  English Norsk  

Salg av artikler

Her finner du en liste over artikler som du kan få kjøpt på medlemsmøtene våre. Det du finner i denne oversikten er det som vi normalt har på lager hos oss i DIS-Vestfold.

DIS-Vestfold har som en tjeneste for våre medlemmer kjøpt inn en del materiell som bøker og annet som selges fra DIS-Norges kontor. Du finner en fullstendig oversikt over hva som kan bestilles her.

I tillegg har vi laget noen egne artikler som DVD-en med skannede sider fra Sjøinnrullingsprotokoller.

Benytt anledningen og kjøp disse artiklene på et av våre medlemsmøter. Vi bestiller flere bøker samtidig og du sparer derfor mye i porto.


VARE/TJENESTE: DIS-pin

Fra kontoret til DIS-Norge kan vår flotte DIS-pin kjøpes.

Den er sølvfarget med elementer av vår logo, og navnet DIS.
Størrelse: 18x18 mm

Pris: kr 25,- for medlemmer og kr 30,- for ikkemedlemmer  

 

 

 


VARE/TJENESTE: "Våre røtter" av Stoa og Sandberg.

LEVERANDØR: Cappelen
VARIGHET: Inntil videre

Pris for medlemmer er kr. 300,- og for ikke-medlemmer kr. 350,-.

Den Norske Bokdatabasens omtale av boken:
Denne håndboka viser hvordan nybegynnere skal komme i gang med slektsgranskning og hvordan den som har begynt skal komme videre. Den inneholder bl.a. stoff om dataprogrammer og bruk av internett, arkiver, biblioteker, kilder. Har ordliste og stikkordregister.

Boken er et "må ha" for alle som driver slektsforsking i Norge!

Våre Røtter 2012

 

 


VARE/TJENESTE: Bok om verdslige og geistlige inndelinger av Norge
LEVERANDØR: DIS-Norge
VARIGHET: 11.02.2001 - inntil videre

"Herred, prestegjeld og sogn i Norge, med forandringene gjennom tidene"
Utarbeidet av Norunn Klettum - 4. utgave 2001, utgitt av DIS-Norge

Ved slektsforskning kan det ofte være vanskelig å lokalisere hvor personer har bodd og hvilket prestegjeld/sogn de tilhørte. Grensene kan være flyttet på, eller prestegjeldet/sognet kan ha fått nytt navn. Denne boken gir en oversikt over dette. Boken har navneregister og områdekart. Eldre navn er tatt med, slik at du raskt finner ut at Fodevang er Fåvang, Aaland er Ølen, Halmøy er Flatanger o.s.v. I tillegg er det angitt når prestegjeldet begynte å føre kirkebok. Boken, som er spiralinnbundet, er til stor nytte i slektsforskningen.

Boken koster 225,- kroner. For ikke-medlemmer er prisen 275,- kroner.

 

Herred og Prestegjeld

 


Beryl K. Ramvik har laget en bok ved navn "Det inndelte Norge gjennom tidene".  Boka er til salgs fra DIS-Norges kontor.

  • Et god hjelpemiddel for slektsgranskere
  • Lettere å finne frem til riktige kirkebøker, folketellinger osv..
  • Det er kommuner, fylker, len, amt, prestegjeld, prosti, fogderi, bispedømmer, sokn, kirkebygg
  • Soknene er delt opp i årstall i ulike prestegjeld
  • Utviklingen fra len til fylke med tid (ca)

Alt dette er fra ca 1600-tallet til i dag.

Ordinær pris for boken er kr. 350,-.

DIS-medlemmer for den for kr. 300,-.

 


VARE/TJENESTE: "DIS-Norge 20 år, 1990-2010" av DIS-Norge

LEVERANDØR: DIS-Norge
VARIGHET: Mai 2010 - inntil videre

I anledning DIS-Norges 20-årsjubileum ble det laget en jubileumsbok.

Boken er en samling av artikler forfattet av både ledere og medlemmer. I tilllegg finner du hilsninger fra samarbeidspartnere, lag og andre. Dette er en historisk skildring om aktiviteter før og nå.

Pris er kr 100,-.

 

 


 VARE/TJENESTE: Norsk slektshistorisk bibliografi - NOSLEBIB
LEVERANDØR: Jan Frederik Solem

VARIGHET: April 2002 - inntil videre

Pris: 100,- pluss porto.

(Ordinær pris er 490,- pluss porto)

Bibliografien dekker bøker og artikler utgitt etter 1963, det vil si verker som ikke omfattes av Morten Hansens "Norske slektsbøker", og vil være et svært godt hjelpemiddel for alle slektsforskere. Bibliografien, som er en heftet utgave på 377 sider, inneholder både forfatter-, tittel-, slekts/gårds- og stedsregister, og gir henvisnig til masse trykt materiale som ellers vil være vanskelig å lete fram. Det er en solid jobb som ligger bak, og for de som kjenner den gamle utgaven fra 1985, er dette i realiteten en helt ny publikasjon.


 

DIS-Vestfold har digitalisert sjøinnrullerings journaler fra Drammen sjøinnrullerings distrikt.

Innholdet på denne DVDen er en samling skannede sider av ”Mønstringsjournal for hele distriktet” som ble benyttet fra 1861 og frem til 1882. Den ble også benyttet i perioden 1911 til 1919.

Det finnes også en del fra 1930 og fremover.

Råmaterialet som er brukt, film nr NOR 1 570, 571, 572 i Riksarkivet, inneholdt også ”Diverse ruller” fra enkelte kretser, både mønstringsjournaler og ruller, for eks. annotasjonsruller fra Svelvik krets. Disse er også tatt med i dette prosjektet og ligger på DVDen.

Inndelingen av innrulleringsdistrikter er ikke inndelt fylkesvis. Det er på østsiden av oslofjorden ett distrikt.

Oslo er ett distrikt. Vestfold og Buskerud er ett distrikt med Drammen som hovedsete.

Under dette distriktet hører kretser som Larvik i sør, Sandefjord, Tønsberg med Tjøme, Horten, Holmestrand, Svelvik og Drammen.

Prisen for denne DVD-en er kr 125,- for DIS-medlemmer og kr 200,- for ikke-medlemmer.

Du kan lese mer om innholdet her.