DIS-Norge
 
  English Norsk  

Sem kirke

Sem kirke

 

Sem kirke er en gammel kirke i romansk byggestil som ligger ved Jarlsberg hovedgård utenfor Tønsberg i Vestfold.

Dagens kirke ble opprinnelig bygd omkring 1100 som en fylkeskirke ved den gamle Sem kongsgård. Sannsynligvis var en kirke av tre da allerede oppført her, kanskje som en av landets aller første. Steinkirken har siden gjennomgått flere utvidelser og endringer og har i dag rundt 300 sitteplasser. Kirken ligger i Tønsberg kommune og Sem prestegjeld. Inntil kirken mot øst er det bygd et lite gravkapell for den wedelske familie ved Jarlsberg hovedgård.
Kilde: Wikipedia - Sem kirke
Sem kirke i Sem og Slagen bygdebok

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Tønsberg Domprosti
Prestegjeld: Tønsberg
Kirkene i Tønsberg
Menighet: Sem

 

Alle foto: Willy Fredriksen