DIS-Norge
 
  English Norsk  

Sjøinnrullerings journaler

SJØINNRULLERINGS JOURNALER

Linje

 

DIS-Vestfold har digitalisert sjøinnrullerings journaler fra Drammen sjøinnrullerings distrikt.

Litt om sjøinnrullerings journaler.

Innholdet på denne DVDen er en samling skannede sider av ”Mønstringsjournal for hele distriktet” som ble benyttet fra 1861 og frem til 1882. Den ble også benyttet i perioden 1911 til 1919.

Det finnes også en del fra 1930 og fremover.

Råmaterialet som er brukt, film nr NOR 1 570, 571, 572 i Riksarkivet, inneholdt også ”Diverse ruller” fra enkelte kretser, både mønstringsjournaler og ruller, for eks. annotasjonsruller fra Svelvik krets. Disse er også tatt med i dette prosjektet og ligger på DVDen.

Inndelingen av innrulleringsdistrikter er ikke inndelt fylkesvis. Det er på østsiden av oslofjorden ett distrikt.

Oslo er ett distrikt. Vestfold og Buskerud er ett distrikt med Drammen som hovedsete.

Under dette distriktet hører kretser som Larvik i sør, Sandefjord, Tønsberg med Tjøme, Horten, Holmestrand, Svelvik og Drammen.

Av det skannede materialet ser det ut til at alle påmønstringene ble samlet fra kretsene og senere ført inn i mønstringsjournalen, fordi fra starten av er det svært mange bevegelser fra Larvik og syd i Vestfold. Færre fra nord. Etter hvert kommer også de andre kretsene med.

Er man heldig og finner sine aner i Mønstringsjournalen vil man se at det står svært mye om hver person.

Man kan ikke, som i annotasjon eller hovedrulle, få fram hele det aktive livet til sjømannen, men man får fram alt som dreier seg om den turen sjømannen hyret på der og da.

For å finne fram er det her som alltid når man skal orientere seg i historiske kilder, man starter med så mange opplysninger som mulig om personen.

I mønstringsjournalen er de viktigste opplysningene:

  • Navn og adresse.
  • Patentnummer, som alle sjøfolk hadde.
  • Sted for utreise, krets eller en av byene langs kysten.
  • Båtnavn.
  • Navn på skipper.
  • Destinasjon.

 

Journalen starter med disse kolonnene:

* Kolonne 1 viser løpenummer som ikke har noen betydning.
* Kolonne 2 og 3 viser innrulleringsdistrikt og krets personen hører til.
* Kolonne 4 viser hvilke rulle, annotasjon eller hovedrulle personen står i.
* Kolonne 5 viser patentnummer som personen har, dette nummerert er meget viktig for videre arbeid.
* Kolonne 6 viser rodenummer som er grunnlag for militær rulleføring. Ikke viktig i denne omgang.
* Kolonne 7 viser personens navn og er den viktigste kolonnen når vi skal lete etter våre aner.

Så kommer alle kolonnene som virkelig er interessante, her vil man se:

* Hyredato.
* Fra hvilket hyrekontor.
* Hva slags stilling personen har.
* Hvilken destinasjon skipet har.
* Hvem som fører skipet.
* Skipets hjemmehavn.
* Skipets drektighet (Størrelse).
* Sted og dato for avmønstring (er ikke alltid anført).
* Alder og hyre.

Anmerkningskolonnen er ikke alltid fylt ut, men det hender at personen har rømt fra skipet. Da vil det stå her.

 

Sjøinnrullerings journalene er tilsalgs gjennom DIS-Vestfold.

Vi gjør oppmerksom på at innholdet på denne DVD-en nå også ligger gratis tilgjengelig på nettsidene til Digitalarkivet.

Prisen for denne DVD-en er kr 125,- for DIS-medlemmer og kr 200,- for ikke-medlemmer.
Send beløpet til konto DIS-Vestfolds konto 05302269280
og oppgi navn og adresse for å få den tilsendt i posten.
Påfør også medlemsnummer dersom du er medlem av DIS.

Send en epost til kasserer når DVD-en er bestilt og betalt slik at du da får den tilsendt raskere.

 

Under ser du noen eksempler på de skannede sidene: