DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slagen kirke

Slagen kirke

 

Slagen kirke er en langkirke fra 1901 i Tønsberg kommune i Vestfold fylke.

Slagen kirke har to store tårn mot vest og er bygd i teglstein. Den har over 500 plasser. Arkitekt er Harald Berle (1861-1929). På samme sted stod den tidligere Slagen kirke, en enkel gråsteinskirke fra middelalderen som var viet til St. Bottolph og som brant i 1898. Slagens eldste bevarte altertavle, et flott seinmiddelaldersk alterskap fra omkring 1480 med tolv bildefelt som skildrer den hellige Ursulas reise til Rom, befinner seg nå i Oldsaksamlingen i Oslo. Kirken har altertavle fra 1901 og er ellers utsmykket blant annet med det gamle altermaleriet fra 1857 fra den forrige kirken. Kirken ble pusset opp og restaurert i 1956 med blant annet freskomalerier. Kirkeorgelet fra 1972 har 32 stemmer og regnes som distriktets fineste konsertorgel. Rundt kirkebygget er det kirkegård. Der er blant annet Sven Jørgensen, en av Vestfolds store malere, gravlagt.

Slagen kirken ligger i Nordre Slagen sogn, Sem prestegjeld, Tønsberg domprosti og Tunsberg bispedømme. Kirken blir tidvis kalt Nordre Slagen kirke til forskjell fra Søndre Slagen kirke som ble reist i 1972 lengre sør i kommunen etter at Søndre Slagen ble eget prestegjeld i 1968.

Kirken ligger på høyden Klokkeråsen like sør for Oseberghaugen der Osebergfunnet, restene av en rik skipsgrav fra vikingtida, ble gravd ut i 1904. Like ved kirken ligger også Klokkeråsen barneskole.
Kilde: Wikipedia - Slagen kirke
Slagen kirke i Sem og Slagen bygdebok

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Tønsberg Domprosti
Prestegjeld: Tønsberg
Kirkene i Tønsberg
Menighet: Slagen

 

Alle foto: Willy Fredriksen