DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsforskerpris for ungdom

Lars Brathagen, DIS-Larvik, deler ut Slektsforskerprisen for ungdom

Slektsforskerpris for ungdom

For et år siden startet DIS-Larvik et meget engasjerende samarbeide innen slektsforskning med Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

Dette er en stor skole med ca. 1600 elever og 300 lærere. I løpet av siste skoleår fikk representanter fra DIS-Larvik anledning til å gi flere presentasjoner om slektsforskning til ca. 120 elever på siste skoletrinn. Det ble også gitt hjelp til den enkelte elev til å finne slektshistoriske kilder som elevene kunne bruke i sine skoleoppgaver.

DIS-Larvik fikk også anledning til å informere om sin slektsforskerpris for ungdom hvor hovedpremien var kr 2000. Et av prosjektene som elevene hadde var også lagt opp til å kunne brukes til å delta i denne konkurransen.

Forsiden av siste utgave av DIZ viser vinneren av året slektsforskerpris for ungdom, Henriette Løberg, motta prisen av Lars Brathagen, DIS-Larvik. Prisen ble overrakt under skoleårets siste felles sammenkomst for alle elevene.