DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsfoto - priser

 

 

 

BESTILLINGER

1. Alle bestillinger må være skriftelige pr. e-post. Ved bestilling skal bestillers navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fakturaadresse opplyses, samt kontaktperson.
2. Ved bestilling oppgis fotografiets bruksområde - eventuelle bruksvederlag
kommer da i tillegg til basisprisen. Ethvert fotografi må kun benyttes til det formål det er gjort avtale for.
3. Alle fotografier blir levert i en digital størrelse - andre formater og filer må bestilles spesielt.
4. Filformatet er JPG og størrelse 4500 i lengste bredde/høyde - 300 dpi.

PRISER

  Til privat bruk Kr. 85,- pr. fotografi
  For levering på CD Kr. 150,- pr. CD
  For kommersielt bruk som bøker, ukepresse, tidsskrifter etc. Kr. 800,- pr. fotografi
  Til bruk på Internett Kr. 400,- pr. fotografi

Det kreves at alle fotografier blir kreditert ved bruk.
Det vil ved hvert enkelt bilde følge en krediteringstekst.

Bestiller er ansvarlig for å følge disse punkter,
og godta overstående betingelser og priser.