DIS-Norge
 
  English Norsk  

Status for Borre

Status kirkebøker fra Borre:

Borre, Åsgårdstrand og Nykirke. Omfattet tidligere også Horten.

Ministerialbøker:
Oversikten er sist oppdatert:7/1-17

    Døpt Konfirm. Gift Død
I 1 1710-1750 05        
I 2 1752-1806 06 Konf. fra 1753. Vigde 1763-65 mgl. Døde 1763 mgl.     A A
I 3 1807-1814 02 Konf. 1813 mgl. A A AD A
I 4 1815-1845 10 A A A A
I 5 1845-1851 07 Konf. fra 1846. A A A A
I 6 1852-1862 14 Konf. til 1861. A A A A
I 7 1862-1867 08 Kirkeverger 1862-66. Medhjelpere 1862-75. Konf. fra 1863. A A A A
I 8 1868-1877 06 Utmeldte fra 1870. Dissentere. A A A A
I 9 1878-1896 08 Borre sokn. Fødte til 1892. A A A A
I 10 1892-1896 02 Borre sokn. Fødte. A      
II 1 1878-1892 03 Åsgårdstrand sokn. A A A A
II 2 1893-1905 03 Åsgårdstrand sokn. Fødte. Konf. fra 1894. Vigde. Døde. A A A A
II 3 1878-1896 04 Nykirke sokn. Fødte til 1888. Konf. Vigde. Døde. A A A A
IV 1 1922-1964 Borre, Bastøy skolehjem konfirmerte   A    

 

Klokkerbøker:

    Døpt Konfirm. Gift Død
I 1 1815-1851 13 Konf. til 1850. Også innfl. 1829.        
I 2 1852-1871 11 Borre sokn.        
I 3 1871-1892 06 Borre sokn. Konf. 1872-79.        
I 4 1892-1913 04 Borre sokn Fødte til 1898. Vigde til 1909. A   A A
I 5 1898-1910 02 Borre og Åsgårdstrand sokn Fødte. A      
I 6 1911-1919 02 Borre sokn Fødte. A      
I 7 1910-1920 02 Borre sokn Vigde. Døde 1913-19.     A A
II 1 1842-1877 03 Nykirke sokn. Konf. til 1848.        
II 2 1878-1892 04 Nykirke sokn.        
II 3 1893-1905 03 Nykirke sokn. Fødte. Vigde. Døde. A   A A
III 1 1907-1920 02 Åsgårdstrand sokn. Døde 1906-10. A   A A
III 2 1911-1920 01 Åsgårdstrand sokn. Døde.       A

Forklaring av fargekoder:

Registrering pågår
 
Til korrekturlesing  
Ferdig  

 

Registreringer er utført av/utføres av:

A DIS-Vestfold E-post
B Ketil Firing Hanssen E-post
C. John Strøm  
D. Randi Helland / Kenneth Bratland