DIS-Norge
 
  English Norsk  

Status for Brunlanes

Status kirkebøker fra Brunlanes:

Tanum, Berg og Kjose.
Omfattet inntil 27.05.1741 også Langestrand

Ministerialbøker:
Oversikten er sist oppdatert:15/11-16

    Døpt Konfirm. Gift Død
I 1 1766-1801 06 Konf. til 1771.     D  
I 2 1802-1834 08 Konf. fra 1800. G2   D1 G2
I 3 1834-1845 08 Konf. fra 1835.        
I 4 1846-1862 15 Konf. og vaksinerte til 1861.        
I 5 1862-1877 12        
II 1 1878-1899 08 Berg sokn. Fødte. Konf. til 1898. Vigde. Døde til 1894.        
II 2 1895-1899 01 Berg sokn. Konf. fra 1898. Døde.        
III 1 1878-1899 13 Tanum sokn. Fødte. Konf. til 1896. Vigde til 1896. Døde til 1894.        
III 2 1895-1899 02 Tanum sokn. Konf. fra 1896. Vigde fra 1897. Døde.        
IV 1 1878-1917 Kjose F F F F
IV 2 1918-1958 Kjose F F F F

Merknad 1: Registrert tom. 1814
Merknad 2
: Søkbar 1802-1815

Klokkerbøker:

    Døpt Konfirm. Gift Død
I 1 1814-1834 08 Døde fra 1815. Konf. fra 1816.        
I 2 1866-1876 05 Tanum sokn.        
I 3 1877-1898 08 Tanum sokn. Konf. til 1897. Innfl. til 1888. Utfl. til 1880.        
I 4 1898-1921 09 Tanum sokn. Fødte til 1919. Konf. og døde til 1918.
Døde dissentere.
  E   E
I 5 1918-1941 10 Tanum sokn. Døde. Konf. kun fra 1919. Døpte kun fra 1920. Vigde kun fra 1922.        
II 1 1866-1877 04 Berg sokn.        
II 2 1878-1902 08 Berg sokn. Dissentere 1891-97. Flyttede. Utmeldte fra 1883. Innmeldte fra 1882.        
II 3 1903-1928 07 Berg sokn. Vigde til 1927. Også dissentere. Innfl. til 1922. Utfl. til 1914. Innmeldte til 1908. Utmeldte til 1927.        
II 4 1928-1931 01 Berg sokn. Fødte. Konf. til 1930.        
III 1 1866-1890 03 Kjose sokn. A A A A
III 2 1891-1922 05 Kjose sokn. Også flyttede. Utmeldte 1894-99. A A A A

Forklaring av fargekoder:

Registrering pågår
 
Til korrekturlesing  
Ferdig  

 

Registreringer er utført av/utføres av:

A DIS-Vestfold E-post
B Ketil Firing Hanssen E-post
C. John Strøm  
D. Randi Helland / Kenneth Bratland  
E. Karin Brekke Aske  
F. Jenny Emilia Nikolaisen  
G. Sidsel Pihl Haugen