DIS-Norge
 
  English Norsk  

Status for Hedrum

 

Hedrum

Linje

Status kirkebøker fra Hedrum:

Hedrum, Kvelde og Hvarnes.

Ministerialbøker:
Oversikten er sist oppdatert:17/01-11

   
Døpt
Konfirm.
Gift
Død
1
1751-1785 06 Konf. mgl.
 F
 
 F
 
2
1785-1807 07 Konf. fra 1788.
 
 
 F
  
3
1807-1816 06 Konf. fra 1808. Vaksinerte 1813-19.
 
 
 
 
4
1817-1835 14 Fødte fra 1816. Konf. til 1834.
 
 
 
 
5
1835-1848 20
 
 
 
 
6
1849-1857 18 Konf. til 1856. Vaksinerte til 1856.        
7
1857-1868 17        
8
1869-1880 10      
E
9
1881-1905 06 Kvelde sokn. Døde til 1899. Innfl. til 1904. Utfl. til 1908.      
E
10
1881-1903 12 Hedrum sokn. Fødte. Konf. Vigde. Døde til 1898

A

 
 

Forklaring av fargekoder:

Registrering pågår
 
Til korrekturlesing  
Ferdig  

 

Registreringer er utført av/utføres av:

A DIS-Vestfold E-post
B Ketil Firing Hanssen E-post
C. John Strøm  
D. DIS-Rogaland  
E. Anita Odberg  
F. Kristian Hunskaar  

 

Oversikten over kirkebøkene er hentet fra Riksarkivet og bruker deres inndeling.