DIS-Norge
 
  English Norsk  

Status kirkebokprosjektet i Vestfold

 

Status for indeksering av kirkebøker i Vestfold

Linje

Disse statussidene viser hva som er under arbeid og hva som er ferdig og publisert på Digitalarkivet/Digitalpensjonatet. De viser ikke alle lister i protokollene, kun de fire mest brukte som døpte, konfirmerte, viede og døde. 
Vi forsøker å fange opp arbeid som er utført av andre enn DIS-medlemmer også for å unngå dobbeltarbeid. Dersom du vil bidra med å gjøre flere kirkebøker søkbare er det bare å sende en epost til koordinatoren i Vestfold på denne adressen.
Send også en epost til samme adresse dersom du vet om kilder som er under arbeid som vi ikke har fått registrert på disse statussidene.

På sidene til DIS-Norge finner du ytterligere en oversikt. Den dekker hele landet, og du kan fritt sortere på kolonnene i visningen. Her vises kun det som pågår av arbeid i henhold til avtalen med Riksarkivet og det som DIS-Norge koordinerer. Du finner siden her.

Merk også at noen av protokollene ikke er skrevet av i sin helthelt, men kun for perioden 1801-1815. Dette skyldes arbeid som er gjort i forbindelse med prosjektet Det norsk folk. Du kan lese mer om dette prosjektet på Digitalarkivet sider her.
Disse kildene har vi forsøkt å merke spesilet i oversikten slik at det skal bli lettere å se hva som gjentår.

Det finnes også noen kilder som bare er publisert på nettsidene til Vestfoldslekt, og altså ikke på Digitalarkivet eller Digitalpensjonatet.