DIS-Norge
 
  English Norsk  

Status for Larvik

Status kirkebøker fra Larvik:

Larvik.

Oversikten er sist oppdatert:14/3-17
Ministerialbøker:

    Døpt Konfirm. Gift Død
I 0 I 0 1696, 01 Larvik by. Ekstrakt av bortkomne kirkebøker vedr. begravelser. 1741-1746        
I 1 1814-1825 07 Vigde fra 1815. Konf. 1815-24. To utfl. uten årstall. Innfl. 1822-30.
Møte 26.11.1823 med fem trolovede par.
D D D D
I 2 1825-1847 08 Larvik by. A D D D
I 3 1848-1856 13 Larvik by. Vaksinerte til 1855. Rettelse 28.12.1848 i Stavern kirkebok. D D D D
I 4 1856-1870 14 Fødte. Konf. Vigde. D   D D
I 5 1856-1870 08 Døde. Flyttede. Vaksinerte til 1863.       D
I 6 1871-1883 12 Fødte. Konf.        
I 7 1871-1883 08 Vigde. Flyttede m.v.       A
I 8 1884-1902 10 Konf. Vigde.   A A  
I 9 1884-1904 13 Fødte. A      
I 10 1884-1910 08 Døde.       A
I 11 1902-1922   A A  
I 12 1905-1933        
I 13 1910-1960 Døde 1910-1931, Inn- utflyttede, inn- utmeldte        A
II 1 1779-1817 03 Langestrand sokn. Vigde til 1813. Fødte uekte barn 1789-1816. D D D D
II 2 1818-1842 07 Langestrand sokn. Konf. til 1841. Utfl. 1819-35. Innfl. 1819-20. D D D D
II 3 1842-1856 07 Langestrand sokn. Konf. til 1848. Utfl. fra 1846. Innfl. 1847-55. D D D D
II 4 1884-1902 07 Langestrand sokn. Konf. til 1891, se deretter Larvik kirkebok. Noen årstall med dissentere.        
II 5 1903–1925   Langestrand sokn D D D D

 

Klokkerbøker:

    Døpt Konfirm. Gift Død
I 1 1785-1807 07 Larvik by. Åpenbare skriftemål 1786-88. Forlovererklæringer 1839-47. D   D D
I 2 1807-1830 08 Larvik by. Også konf. Langestrand til 1817. Flyttede 1817. Visitas 24.06.1809.
Konf. fra 1808.
D   D D
I 3A 1830-1870 11 Larvik by. Fødte.        
I 3B 1830-1870 09 Larvik by. Konf. fra 1831. Vigde. Døde.        
I 4 1871-1888 15 Larvik by.        
I 5 1888-1909 10 Larvik by. Fødte.        
I 6 1888-1917 13 Larvik by. Konf. Vigde. Konf.: se også Hedrum KLOK I 4/I 5        
I 7 1888-1918 08 Larvik by. Døde.        
I 8 1909-1920 06 Larvik by. Fødte.        
I 9 1918-1923 04 Larvik by. Vigde. Konf. til 1922. Konf.: se også Hedrum KLOK I 5.        
I 10 1919-1926 03 Larvik by. Døde.        
II 1 1818-1843 07 Langestrand sokn. Alf. jevnførelsesskjema. En familie innfl. 1828.        
II 2 1843-1866 09 Langestrand sokn.        
II 3 1867-1899 16 Langestrand sokn.        
II 4 1899-1919 07 Langestrand sokn.        
 

Forklaring av fargekoder:

Registrering pågår  
Til korrekturlesing  
Ferdig  

 

Registreringer er utført av/utføres av:

A DIS-Vestfold E-post
B Ketil Firing Hanssen E-post
C John Strøm  
D Sidsel Pihl Haugen