DIS-Norge
 
  English Norsk  

Status for Nøtterøy

Status kirkebøker fra Nøtterøy:

Nøtterøy og Tjøme.
Klikk på navnene for å komme til DIS-Vestfolds bilder av Vestfoldkirker.Tjøme ble utskilt som eget prestegjeld fra Nøtterøy ved kgl. res. 21.12.1872.

Ministerialbøker:
Oversikten er sist oppdatert:3/7-14

    Døpt Konfirm. Gift Død
I 1 1686-1738 03 1686-99 bygger på notater i forgjengerens kladdebok.
Oppl. om bisper og deres visitasjoner. Konf. fra 1733.
B B B B
I 2 1738-1790 10 Konf. fra 1739. Åpenbare skriftemål til 1786. B B B B
I 3 1791-1814 05 Konf. til 1813. Pg. 179-300 mgl.   B B B
I 4 1814-1838 11 Utfl. fra 1815. Vaksinasjonsatt. 1812-18. D   B B
I 5 1839-1852 16 Vaksinerte 1843-51. C   C B
I 6 1852-1864 21 C   C B
I 7 1865-1877 11 Nøtterøy sokn. C   C  
I 8 1878-1893 15 Nøtterøy sokn. C   C  
I 9 1894-1907 16 Nøtterøy sokn. C   C C
II 10 1908-1919 16 Nøtterøy sokn.     B  
II 1 1865-1878 09 Tjøme sokn.       B
II 2 1930-1939 01 Torød sokn. Kun fødte.        

 

Forklaring av fargekoder:

Registrering pågår
 
Til korrekturlesing  
Ferdig  

 

Registreringer er utført av/utføres av:

A DIS-Vestfold E-post
B Ketil Firing Hanssen E-post
C. John Strøm E-post
D. Hans Isdahl  

 

Oversikten over kirkebøkene er hentet fra Riksarkivet og bruker deres inndeling.