DIS-Norge
 
  English Norsk  

Status Ramnes

Status kirkebøker fra Ramnes:

Ramnes, Fon og Vivestad.

Ministerialbøker:
Oversikten er sist oppdatert:24/11-12 

         Døpt Konfirmert Gift Død
1 1732-1774 06 Døde til 1773. Vigde 1733-73. Åpenbare skriftemål 1733-68.        
2 1773-1790 04 Fødte og vigde fra 1774. Åpenbare skriftemål 1774-87.        
3 1790-1813 06 Konf. til 1812. Visitasforretning 01.-02.09.1809.        
4 1813-1840 11        
5 1841-1861 10 Konf. 1844-50.        
6 1862-1877 09 Utmeldte fra 1871. Notat 09.07.1862 om stallbygningen på prestegården. Bibelutdeling 1876-89.        
I 7 1878-1895 09 Ramnes sokn.        
I 8 1896-1913 07 Ramnes sokn. Fødte til 1911. Konf. Vigde til 1911. Døde til 1911.        
I 9 1907-1919 04 Ramnes sokn. For. res. kap. Konfirmerte.        
II 1 1878-1894 04 Fon sokn.        
II 2 1878-1899 04 Vivestad sokn.        
II 3 1900-1914 03 Vivestad sokn.  A  A  A  A
           

 

Forklaring av fargekoder:

Registrering pågår
 
Til korrekturlesing  
Ferdig  

 

Registreringer er utført av/utføres av:

A DIS-Vestfold E-post
B    
C.    

 

Oversikten over kirkebøkene er hentet fra Riksarkivet og bruker deres inndeling.