DIS-Norge
 
  English Norsk  

Status Sande

Sande

Linje

Status kirkebøker fra Sande:

Ministerialbøker:
Oversikten er sist oppdatert:19/01-11

   
Døpt
Konfirm.
Gift
Død
1
1 1753-1803
 D
D
D
D
2
2 1804-1814
 D
D
D
D
3
3 1814-1847
 D
D
D
D
4
4 1847-1864
 D
D
D
D
5
5 1865-1877
 D
D
D
D
6
6 1878-1888
 D
D
D
D
7
7 1888-1903
 D
D
D
D
8
8 1904-1921
 D
     

 

Forklaring av fargekoder:

Registrering pågår
 
Til korrekturlesing  
Ferdig  

 

Registreringer er utført av/utføres av:

A DIS-Vestfold E-post
B Ketil Firing Hanssen E-post
C. John Strøm E-post
D RHK Sande  

 

Oversikten over kirkebøkene er hentet fra Riksarkivet og bruker deres inndeling.