DIS-Norge
 
  English Norsk  

Status for Sem

Sem

Linje

Status kirkebøker fra Sem:

Sem og Slagen.
Klikk på navnene for å komme til DIS-Vestfolds bilder av Vestfoldkirker.

Se reskript 29.05.1739: St. Laurenti Kirke i Tønsberg ble forent med Sem i Gyldenløves tid (1678-83), men senere slått sammen med Vor Frue eller Mariakirken i Tønsberg. Den ble nedlagt i 1810. Vallø Saltverks kirke opprettet i Slagen 1782. 22.07.1833: Fem gårder i Bytangen til Sem.

Ministerialbøker:
Oversikten er sist oppdatert:13/12-16

   
Døpt
Konfirm.
Gift
Død
I 1
1702-1763 03 Sem sokn.
 
 
B
 
I 2
1764-1798 03 Sem sokn.
 
 
B
 
I 3
1799-1814 03 Sem sokn.
1788-1809: Grev Wedel Jarlsbergs barn, fødte og døde.
D
 
B
 B
I 4
1814-1825 10
 
 
 
 
I 5
1825-1842 09
 
 
 
 
I 6
1843-1855 13
 
 
 
 B
I 7
1856-1865 11
 
 
 
 B
I 8
1866-1873 10
 
 
 
 
I 9
1874-1877 05
A
 
A
 
I 10
1878-1887 05 Sem sokn.
 
 
 
 
I 11
1888-1904 09 Sem sokn.
 
 
 
 
I 12
1905-1915 05 Sem sokn.
 
 
 
 
II 1
1702-1764 04 Slagen sokn. Fødte og døde til 1763.
 
 
B
 
II 2
1764-1792 03 Slagen sokn. Fødte og døde til 1791. Døde 1777 mgl.
 
 
B
 
II 3
1792-1814 03 Slagen sokn.
 
 
B
 
II 4
1878-1891 11 Slagen sokn.
 A
A
 
 
II 5
1892-1904 12 Slagen sokn.
 
 
 
II 6 1905-1918 10 Slagen sokn.  B B  B  B

Forklaring av fargekoder:

Registrering pågår
 
Til korrekturlesing  
Ferdig  

 

Registreringer er utført av/utføres av:

A DIS-Vestfold E-post
B Ketil Firing Hanssen E-post
C. John Strøm E-post
D. Tor Magne Midtbø  

 

Oversikten over kirkebøkene er hentet fra Riksarkivet og bruker deres inndeling.