DIS-Norge
 
  English Norsk  

Status Tjøme

Status kirkebøker fra Tjøme:

Tjøme og Hvasser.
Tjøme ble utskilt som eget prestegjeld fra Nøtterøy ved kgl. res. 21.12.1872.

Ministerialbøker:
Oversikten er sist oppdatert:25/11-12 

         Døpt Konfirmert Gift Død
1 1879-1890 06 Fødte til 1888.  A A  A  B
2 1888-1890 01 Fødte.        
3 1891-1900 04        
4 1891-1900 02 Kun flyttede og inn-/utmeldte.        
5 1901-1909 07        
           

 

Forklaring av fargekoder:

Registrering pågår
 
Til korrekturlesing  
Ferdig  

 

Registreringer er utført av/utføres av:

A DIS-Vestfold E-post
B Ketil Firing Hanssen  
C.    

 

Oversikten over kirkebøkene er hentet fra Riksarkivet og bruker deres inndeling.