DIS-Norge
 
  English Norsk  

Status for Tønsberg

Tønsberg

Linje

Status kirkebøker fra Tønsberg:

Vår Frue Kirke, Tønsberg Kirke og St. Laurentii Kirke.

Ministerialbøker:
Oversikten er sist oppdatert:16/08-06

   
Døpt
Konfirm.
Gift
Død
I 1
1688-1760 05 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Vigde fra 1689. Trolovede til 1751. Introduserte 1688-1721/1726. Konf. mgl.
 
 
 B
 
I 2
1760-1796 04 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Konf. mgl.
 
 
 B
 
I 3
1797-1814 03 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Konf. til 1813.
 
 A
 B
 
I 4
1813-1826 08 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Konf. og vigde fra 1814.
 
 
 
 
I 5
1827-1836 09 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke.
 
 
 
 
I 6
1836-1844 13 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Konf. fra 1837.
 
 
 
 B
I 7
1845-1854 15 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke.
 
 
 
 B
I 8
1855-1864 15 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke.
 
 
 
 B
I 9
1865-1873 08 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke.
 
 
 
 
I 10
1874-1880 08 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Fødte dissentere 1879-80. Døde dissentere 1880.
 
 
 
 
I 11
1881-1890 16 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke.
 
 
 
 
I 12
1891-1899 15 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke.
 
 
 
 
I 13
1900-1913 11 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Vigde til 1912. Døde, også dissentere. Innfl. 1900-1931. Utfl. 1900-1916.
 
 
 
 
I 14
1900-1913 13 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Fødte. Konf. til 1911.
 
 
 
 
I 14
1902-1930 06 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Kun dagsregister, for res. kap.
 
 
 
 
I 15
1916-1922 02 Vår Frue Kirke/Tønsberg Kirke. Konf.
 
 
 
 
II 1
1690-1796 04 St. Laurentii Kirke. Konf. fra 1775.
 
A
 
 
II 2
1797-1809 02 St. Laurentii Kirke. Vigde til 1808. Konf. 1802-03.
 
A
 
 

Forklaring av fargekoder:

Registrering pågår
 
Til korrekturlesing  
Ferdig  

 

Registreringer er utført av/utføres av:

A DIS-Vestfold E-post
B Ketil Firing Hanssen E-post
C. John Strøm E-post

 

Oversikten over kirkebøkene er hentet fra Riksarkivet og bruker deres inndeling.