DIS-Norge
 
  English Norsk  

Statutter for DIS-Vestfolds Ærespris

 1. Slekt og Data Vestfolds Ærespris kan tildeles enkeltpersoner eller foreninger som har gjort en spesielt stor innsats for slektsforskermiljøet i Vestfold gjennom flere år.
 2. Ved valg av kandidat skal det legges vekt på ett eller flere av følgende punkter: 
  a)      at kandidaten har utøvd et arbeid som inspirerer andre til å arbeide med slektsforsking. 
  b)      hjulpet andre slektsforskere 
  c)      opplæring av slektsforskere 
  d)      arbeidet med tilgjengliggjøring av slektsforskermateriale 
  e)      deltatt i viktige organisatorisk arbeid
 3. Kandidaten må ikke nødvendigvis være medlem i Slekt og Data eller bo i Vestfold.
 4. Kandidater til Slekt og Data Vestfolds ærespris kan foreslås av alle medlemmer av Slekt og Data Vestfold som har vært medlem i minst ett år.
 5. Forslag til kandidater skal sendes Slekt og Data Vestfolds styre innen 4 uker før årsmøtet.
 6. Med basis i innkomne forslag er det styret i Slekt og Data Vestfold som velger ut mottager av prisen.
 7. Slekt og Data Vestfolds Ærespris deles fortrinnsvis ut på foreningens årsmøte i mars.
 8. Dersom styret i Slekt og Data Vestfold ikke finner at noen av kandidatene tilfredsstiller kravene til Æresprisen kan man velge å ikke dele ut noen pris.
 9. Man kan ikke tildeles Slekt og Data Vestfolds ærespris dersom man sitter som styremedlem.
 10. Slekt og Data Vestfolds Ærespris består av en gravert vase, diplom og blomster.
 11. Endring i disse statutter skal godkjennes av Slekt og Data Vestfolds medlemmer på årsmøtet.
 12. Med mindre det foreligger svært spesielle omstendigheter skal Slekt og Data Vestfolds Ærespris kun utdeles til samme person eller forening én gang. Styret i Slekt og Data Vestfold står fritt til å gjøre unntak i de tilfeller de finner det naturlig og nødvendig.

De som har mottatt Slekt og Data Vestfolds ærespris:

2016   Willy Fredriksen
2015   Frank Nordberg
2014   Rolf Dahl
2013   Anne Lise Skillinghaug
2012   Ragnhild Prøytz