DIS-Norge
 
  English Norsk  

Sterke sammen

"Sammen står vi sterkere" kan vi lese i Østlandsposten 18. januar.

Norges kulturvenforbund samlet lørdag 16. januar mange av sine medlemsforeninger og Vestfold museum til et møte i Larvik hvor temaet var tettere samarbeid for å dra nytte av hverandres kunnskap og ressurser. 

DIS-Norge, Slekt og data, er en av de mange medlemsforeningene, og fra DIS-Vestfold deltok nestleder Lars Jørgen Ormestad sammen med leder av DIS-Larvik Vidar Øverlie.

På denne samlingen fikk alle mulighet til å presentere sin forening og sine pågående prosjekter slik at alle ble mer kjent med hverandre. 

Som et ledd i det videre arbeidet fikk DIS-Vestfold i oppdrag å innkalle til den neste samlingen i regionen. Stedet blir Pukkestad gård med sandefjord husflidlag som vertskap.