DIS-Norge
 
  English Norsk  

Stokke kirke

Stokke kirke

 
Stokke kirke ligger på et gammelt kirkested. Den forrige kirken var en liten middelalderkirke med tykke murer. Den ble revet i 1885.

Kirker i stokke - Stokke kirke vinter

Den gamle kirken var viet til apostelen Andreas, og hadde sin festdag 3. mai. Første gang kirken blir omtalt er i et skriv om Stokke kirkes jordegods fra 1386. Sognet er nevnt i forbindelse med en tvist i 1330 mellom biskopen i Oslo og abbeden ved Olavsklosteret i Tønsberg. Det er ikke usannsynlig at det lå et gammelt hov, eller en offerplass der kirken står. Og at den aller første kirken på stedet var en trebygning reist på hovet etter at kristendommen kom til landet.

Den gamle kirken var forsøkt utvidet og ombygget ved flere anledninger, men den ble etter hvert for liten i forhold til folketallet. Den gamle kirken hadde vært i privat eie fra 1673. Det var greven av Jarlsberg som eide kirken. I 1883 ble kirken solgt til omtrent halvparten av sognets gårdeiere, og de andre måtte betale tiende. 1884 besluttet kirkeeierne å overdra kirken til menigheten, og bygge en ny kirke.

Den nye Stokke kirke ble bygget i hovedsak etter tegningene fra Asker kirke. Stokke kirke med sine ca. 600 sitteplasser ble innviet 24. november 1886. I slutten av 1960 årene ble kirkens vegger grundig restaurert både utvendig og innvendig. Kilde: Stokke kirke

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Tønsberg Domprosti
Menighet: Stokke
Kirken i Stokke

 


Gravsten opphengt
på Kirkeveggen

Gravsten opphengt
på Kirkeveggen

Gravsten opphengt
på Kirkeveggen

Alle foto: Willy Fredriksen